foto

Gården Balsnessletta,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/9.

foto

foto
foto
foto
foto

Balsnessletta var skyldsatt i 1871 fra b.nr. 1 med skyld 1,67 skyldmark. Sorenskriverfullmektig Peder Carlsen Paaske eide dette stedet ei kort tid i 1874. Han ble senere sorenskriver i Ørland, mellom 1875 og 1903.

Anders Olsen Berg kjøpte bruket i 1874, med på handelen fulgte også Brubakken. Anders Berg (1833-?) kom fra bruksnummer 5 på Berg. Han var gift med Peternille (Petronella) Jakobsdatter (1835-?) fra Uthaug. De fikk seks barn og sønnen Ole overtok gården etter dem, barna var:

 1. Ole f. 14.6.1860, neste eier.
 2. Anna Marta f. 19.3.1863.
 3. Johanne f. 3.6.1866.
 4. Elias Nebb f. 7.4.1868.
 5. Petter Adolf f. 5.6.1870.
 6. Karen Oline f. 23.9.1872.

Besetningen i 1875 var hest go føll, 4 kyr og 5 ungdyr, 10 sauer og gris. De sådde 3/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og satte 3 tønner poteter.

Ole Andersen Berg (1860-?) var gift med Marta Olsdatter (1860-?) fra Stadsbygd. De fikk fem barn.

 1. Ole Kato f. 1881 d. ugift på Rønvik asyl ved Bodø.
 2. Paul Alfred f. 21.8.1882.
 3. Josef Nebb f. 18.4.1884.
 4. Johan Berg f. 1886 d. 1905 av tæring.
 5. Olga Johanne f. 12.11.1888.

Albert Sotaaen kjøpte gården i 1886. Han kom fra Trondheim og han og kona Elise fikk to barn som begge var født i Strinda. Sønnen Paul Sotaaen ble neste eier. Han solgte i 1913 gården til Eilert Stallvik.

Eilert Stallvik (1876-1971) kom fra Bjugn, kjøpte i 1913 og var gift med Anna Olsen (1881-1962) og de fikk to barn:

 1. Arnolf f. 26.5.1905, neste eier.
 2. Hans f. 11.4.1910, bruker av eiendommen Landly.

Arnolf Stallvik (1905-?) overtok i 1972, han var gift med Klara Elfrida Pedersen (1912-1998) fra Fjæra. De fikk tre barn.

 1. Eli f. 11.4.1937.
 2. Solvor Lillian f. 25.1.1943, neste eier.
 3. Anne Karin f. 19.3.1945.
Datteren Solvor Stallvik (1943- ) er gift med neste eier, Leif Leth Olsen f. 5.3.1939 i Bjugn, han døde 1.12.2023, bisettelse i Bjugn kirke 8.12.2023. De har tre barn:

 1. Liv f. 2.2.1961, partner Jon.
 2. Svein f. 8.3.1962, gift med Siv Valvik fra Bjugn.
 3. Arve f. 14.6.1969, gift med Mona Sørmyr fra Bjugn, partner i 2023 Bente Marie.

I 1983 er brukets areal oppgitt til 48 da, av det er 32 da dyrket opp.

Opplysninger om gården Balsnessletta og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 502.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag