foto

Gården Vestrått,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 182/13.

foto

foto av eier
foto av eiere
foto av eier
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Gården er skyldsatt fra b.nr. 1 i 1872. Området utgjorde 500 da utmark.

Lorentz Christian Skanke (1839-1910) fra Rædergården var gift med Else Sofie Svendsdatter Graven (1844-1905) fra Graven, l.nr. 159, senere b.nr. 24 og 42 på Innstrand. De fikk ni barn:

 1. Pauline f. 6.5.1864, gift med Karl Hermansson fra Sverige, døde i USA i 1938.
 2. Kirsten f. 13.4.1870, gift med Elling J. Venhaug i Ålen, døde 1908 i Halden.
 3. Maria f. 22.3.1872, gift med Peder Olaus Hokstad på Frosta.
 4. Ludovica Sofie f. 28.2.1874, gift med Nils Andreas Strand på Røstad.
 5. Christian f. 3.3.1876, døde 10.5.1924, neste eier.
 6. Svend f. 23.10.1877, fikk fradelt Vesterheim.
 7. Anders f. 3.8.1879, døde 29.10.1889.
 8. Helga Ursula f. 6.12.1881, gift med Karl Wallace, North Dakota, USA, hvor hun døde 1972.
 9. Kristianne Josefine f. 3.9.1885, gift to ganger, 1. gang med lærer Bakketun, 2. gang med misjonær Smith.

Allerede i 1875 fødde bruket 2 hester og 2 føll, okse, 7 kyr og 10 ungdyr, 10 sauer og 4 griser. De hadde hjelp i tre tjenestefolk.

Christian Skanke (1876-1924) overtok i 1908. Han var gift med Ellen Marie Johansdatter Leinsli (1879-1964) fra Stadsbygd. De fikk ni barn:

Bjarne Schei (1907-?) kjøpte bruket i 1928. Han var gift med (Gudrun) Walborg Sand (1914-2005) begge fra Stadsbygd. De fikk tre barn:

 1. Aud Regine f. 8.7.1938, neste eier.
 2. Hallvard f. 18.8.1942, døde 14.12.2023, sjømann.
 3. Tordis f. 10.11.1948.
Eldste datter Aud Schei (1938- ), gift med Svein Lilleengen (1940- ), overtok gården i 1974. De har tre barn og deres eldste datter Line, f. 1962, er neste eier.

Besetning i 1949 oppgis til 2 hester, 17 storfe, 3 griser og 42 høns. Antall melkekyr var redusert til 7 i 1957. Melkeproduksjonen ble avviklet og Line Lilleengen har i 2013 sauehold som ble avsluttet i 2017.

Skoglund travbane er fradelt denne gården.

foto av gården foto av gården
foto av gården foto av gården foto foto

Opplysninger om gården Vestrått og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 543.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag