foto

Gården Fjæra,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 182/16.

foto

foto
foto
foto
foto
foto

Hva er mer naturlig enn å døpe en gård for Fjæra når den ligger helt nede i fjæra. Nedafor gården ligger Trondheimsfjorden med utsyn over til Agdenes og innover mot Stadsbygd.

Fjæra ble skyldsatt i 1872 fra bruksnummer 1. Etter oppkjøp av to nabobruk, er arealet 58 da.

Johan Andreas Fredriksen (1825-1902) er den første som vi kan plassere her. Han kom fra Ottersboen, og var gift med Ingeborg Tørrisdatter (1825-1888) fra Røstad. De fikk ett barn, Ingeborg Anna, som døde på barselseng i 1877.

Plassen fødde i 1865 ei ku og to sauer, de sådde nesten ei tønne korn og satte 1,5 tønne poteter.

Anton Helmer Hoff (1858-?) kjøpte bruket i 1898. Han var sønn av Jon Hansen på Hov og var gift med Trine Andreasdatter (1862-?) fra Opphaug. De fikk seks barn:

  1. Thea Alette f. 22.1.1887.
  2. Johan Arnt f. 22.4.1889.
  3. Andreas f. 15.1.1891, neste eier.
  4. Josef Anfeldt f. 10.6.1895, bruker av Haugteigen på Opphaug.
  5. Anne Marie f. 22.7.1900, gift med Alfred Røstad på Røstad.
  6. Aksel Thorleif f. 11.7.1906.

Sønnen Andreas Hoff (1891-?) ble neste eier. Han var gift med Gyda Berg (1889-?) fra en husmannsplass under Vollan i Døsvika. De fikk ett barn:

  1. Trine Bolette f. 27.10.1928, døde 8.8.2021, neste eier.
Trine Bolette Hoff (1928-2021) ble neste eier fra 1973, hun solgte senere gården og ble samboer med Harald Fremstad (1923-2014) på Røyn.

I 1949 var besetningen økt til hest, 7 storfe, 2 griser og 20 høns. Dagens eiere har lagt ned et stort restaureringsarbeid på bygningene.

Opplysninger om gården Fjæra og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 548.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag