Kart Dalebru
Gården Dalebru, ca. 1970.

Gården Dalebru,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/17.

Kart Dalebru
Gården Dalebru, ca. 1876.

Nikoline Ophaug
Nikoline Ophaug, 86 år
1843-1929
Dalebru
Dalebru ca. 1930
Dalebru
Dalebru 2002
Dalebru
Dalebru 2002
Dalebru
Dalebru fra sydvest

Denne husmannsplassen ble i 1872 skyldsatt som eget gårdsbruk med skyld 3.73 skyldmark. I 1988 oppgis arealet til ca. 140 da dyrka mark. Vi lar de første brukerne ligge og nevner først eierparet Nikoline og Jørgen Ophaug som ble eiere fra 1881. Jørgen var fra Opphaug, bnr 20, mens kona Nikoline kom fra Døsvika. De hadde hvert sitt barn før ekteskapet og tilsammen ble det åtte barn:

 1. Johan Arnt f. 1867, gm Anna Karlsdatter fra Bjugn. Han dro til USA i 1887.
 2. Nils Andreas Olsen f. 1867, far Ole Olsen Hov, dro til USA.
 3. Ove f. 1873.
 4. Jørgine f. 1875, dro til USA 1895.
 5. Gusta f. 1878, gift 1902 med Olaf Kristian Johansen Langsæther, dro til USA 1903. Hun reiste sammen med søsteren Nikoline og hun hadde sønnen Johan med.
 6. Nikoline f. 1880, dro til USA 1903.
 7. Alfred Dahl f. 1882, dro til USA og ble gift der, farmasøyt, gårdeier, d. 1959 i Bensenville, Illinois.
 8. Olaf f. 1885 d. 1886.

Det ble holdt frivillig auksjon etter forlangende av Jørgen Arntsen Dalebro over alt løsøre 10.7.1909 for kr 251,55.

Hele denne søskenflokken dro altså til USA. Fra et barne-barn av Gusta har vi mulighet til å få oversikt over alle etterkommere av denne familien.

Neste familie som bodde her var Hanna og Kristian Røstad, hun fra Kjerringøy, han fra Røstad. De fikk 8 barn:

 1. Paul Arvid f. 1908, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 2. Trygve Anfeldt f. 1909, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 3. Haakon f. 1911, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 4. Karen f. 1913, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 5. Sigrid f. 1915, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 6. Peder Loddegaard, døde som liten.
 7. Peder Loddegaard f. 1917, emigrerte 8.6.1927 til USA.
 8. Arne f. 1921, emigrerte 8.6.1927 til USA.

Kristian Røstad reiste flere ganger til USA, første gang i 1901. Det fortelles at kona solgte gården i 1923 da mannen reiste over for andre gang. Hun kjøpte bygård i Trondheim. Det skal ha vært første bygning over bybrua og der hadde hun butikk, men 8.6.1927 reiste hun med barna til USA.

Deretter kom familien til dagens eier til gården i og med at Olav Leirvik (1895-1954) kjøpte Dalebro i 1925. Han kom fra Verran, ble gift med Karen Johanne Klongvik (1896-1984) fra Ytre Snillfjord. De fikk 4 barn:

 1. Astrid Dorthea f. 28.3.1921.
 2. Anna Eline f. 1.5.1924, gm. Einar Sivertsen, se bnr 25 på Røstad.
 3. Klara Alvilde f. 25.9.1925, gm. Sigurd Wiig, Ørland.
 4. Erling f. 12.1.1930, gm. Ruth Risvik, (1926-2010), neste eierpar og foreldre til neste eier.

Erling Leirvik (1930-2014) overtok gården i 1954, gift med Ruth Therese Risvik (1926-2010) fra Kalvåbakken. De fikk tre barn:

 1. Jon f. 31.8.1953, gift med Synnøve Støkkan, neste eierpar.
 2. Kjeldrun f. 9.7.1956, gift med Livar Rødsjø.
 3. Rolf f. 27.3.1961, gift 1. gang med Lisbeth Robertsen, gift 2. gang med Anne Sofie.

Opplysninger om gården Dalebru og personene der finnes i Ørlandsboka, bind III, side 549.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag