foto

Gården Skjærset,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/19.

foto

kart over gården
flyfoto av huset
foto av huset
foto av huset
foto av Andreas Skjærseth
foto av gammelhuset
foto av gammelhuset
foto av rivingsklart hus

Skjærset er skyldsatt som eget gårdsbruk i 1872 fra Austrått, b.nr.1. Sju år senere ble gården delt mellom to halvbrødre og b.nr. 20, Skjæret, ble den andre halvparten. Hver gårdpart ble da på omlag 115 da. Området som hadde navnet Skjæret synes være det som først hadde bosetting og denne halvparten er noen ganger omtalt som Øvre-Skjæret. En person som bodde her kom fra Sverige. Han hadde navnet Nordlund og senere tok personer i slekten Nordlund-navnet som mellomnavn og familienavn.

Første eier var Andreas Antonsen Skjærseth (1830-1922) fra Skjæret. Han giftet seg 1858 med Pauline Andrea Evensdatter (1830-?) fra Trondheim. De fikk sju barn:

 1. Martha f. 1.8.1858, gift i Roan.
 2. Ellen f. 21.2.1862, gift med Johannes E. Rønningen og levde i Vika.
 3. Anton f. 22.1.1863, neste eier.
 4. Ingeborg f. 6.6.1866, døde ugift.
 5. Karen f. 28.7.1868, døde ugift.
 6. Elias f. 11.5.1871, var gift i Trondheim.
 7. Anna f. 28.10.1873, gift med Albert Edvard Nilsen på Hommelaunet på Vik.

I 1875 fødde bruket 3 kyr og 1 ungdyr, 12 sauer og gris. De sådde nesten 3 tønner korn og satte 2,5 tønner poteter.

foto av Anton Skjærseth foto av gammelhuset foto av høykjøring

Anton A. Skjærseth (1863-?) overtok i 1903. Han var gift med Martha Elisabeth Vatn (1863-1909) fra Vassbygda. De fikk seks barn:

 1. Andreas Norlund f. 5.9.1890, døde ugift.
 2. Johan Petter f. 15.7.1894 d. 16.2.1969, gift med Gudrun Grave fra Seljord. Han tok seinere etternavnet Norlund som kunstnernavn. Han var skuespiller i Oslo. Han hadde bolig på Austrått.
 3. Guttorm Meier f. 9.8.1895, neste eier.
 4. Paul Arnt f. 1901 d. 1902.
 5. Elias Arthur f. 1901 d. 1902.
 6. Paul Arthur f. 1.3.1906, eier av Skjærstad, b.nr.109.
foto av Bjørg Skjærseth foto av Guttorm Skjærseth foto av ektepar foto av Bjørg Bakken

Guttorm Skjærseth (1895-1975), overtok i 1943. Han var gift med Bjørg Jensdatter Bakken (1903-2001) fra Dalebakken. De fikk to barn:

 1. Marie Elisabeth f. 2.3.1942, gift med neste eier.
 2. Randi f. 2.10.1943, gift med Torgeir Alvsåker, bosted Mo i Rana.

Bjørg Skjærseth hadde før giftemålet gutten Henry, f. 2.4.1924 d. 24.11.2013, med Peder Eide. Henry vokste opp på Dalebakken og tok slektsnavnet Bakken. Henry Bakken ble gift med Åshild Hovde (1927- ) fra Sørteigen, bosted Moss.

Marie Skjærseth (1942- ) er gift med neste eier, Ingar Kristian Lium f. 31.5.1938. De overtok gården i 1970. De har to barn:

 1. Steinar f. 7.5.1969, neste eier.
 2. Erlend f. 9.12.1972.

Steinar Lium (1969- ) overtok etter foreldrene, han er gift med Grete Måsøy.

foto foto

Andreas Skjærseth satte opp gårdsbebyggelse der tunet er i dag. Våningshuset var i tømmer fra et kvernhus på Dalebakken, se øverst til høyre. Guttorm Skjærset bygde ny gårdsbebyggelse med driftsbygning i 1947 og våningshus i 1951, våningshuset ble kjøpt i Sørfjorden og fraktet veien om Krinsvatnet, som nettopp da var så vidt kjørbar. Nytt våningshus ble bygd i 1969 og det gamle ble restaurert i 2008. Gården har laksevald og Anton Skjærseth var 19 vintre i Lofoten.

foto foto foto foto

Opplysninger om gården Skjærset og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 556.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag