foto

Gården Skjæret,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/20.

foto

foto
foto
foto
foto
flyfoto av gården
flyfoto av gården

Som vanlig følger vi det trebinds verket Ørlandsboka i familierelasjonene, så også for dette bruket. Forfatteren Inge Rian starter med Erik Svendesen som plassbruker her i 1776. Han kom fra Hoøya og flyttet videre til Dalebru. Så kommer Erik Andersen Husby (?-1819) og kona Brynhild Torsdatter (?-1815) med to barn og setter seg ned først på 1790-tallet. Barna var:

 1. Petter f. 1780 på Husby, neste husmann.
 2. Andrea f. ca 1789 d. 1809 med oppgitt alder til 20 år.

Fosterbarnet Olava Hansdatter f. 1793 bodde hos dem.

Petter Eriksen (1780-1841) overtok som husmann etter faren. Han giftet seg i 1802 med Ingeborg Arntsdatter (1776-1845), de fikk seks barn:

 1. Anne Marta f. 10.5.1802, gift med Tørris Eriksen på Røstad.
 2. Berit f. 6.6.1804, gift med Mikal Olsen på Nedre Brekstad.
 3. Andreas f. 1806 d. 1826.
 4. Elen f. 26.9.1808, gift med neste bruker.
 5. Johanna f. 14.12.1812, gift med Kristian Olsen på Sandan.
 6. Peternille f. 1.4.1816.

Anton Andersen (1804-1837) fra Karlestranda i Bjugn giftet seg med Ellen Pettersdatter (1808-1905), datter til husmannen her, Petter Eriksen. Ekteparet bodde sammen med familien på bruket og de fikk fire barn:

 1. Andreas f. 12.6.1830, ble bureiser på Skjærset.
 2. Anders f. 11.2.1832, gift med Gjertrud Olsdatter fra Opphaug. De var inderstfolk på Sandan ved giftermålet.
 3. Petter f. 1834, døde på asyl i Trondheim i 1898.
 4. Anton Edvard f. 28.8.1837, giftet seg på Opphaugsgården.

Etter at Anton Andersen døde giftet Ellen seg med Jørgen Johannessen (1804-1894), fra Utstrand. De to ble de første eierne av Skjæret, skyldsatt i 1879. De to fikk åtte barn sammen.

 1. Ingeborg Anna f. 17.9.1842.
 2. Jørgine f. 17.9.1842, gift med Hans J. Rønningen på Rønningen.
 3. Ole f. 18.4.1844.
 4. Elias f. 2.1.1848, neste eier.
 5. Berit f. 1846 d. 1848.
 6. Berit f. 23.1.1849.
 7. Kristine f. 23.2.1851, gift med Eilert Moen som endte opp i Djupdalen.
 8. Lorentse f. 1853 d. 1853.

Jørgen Johannessen hadde tidligere vært gift med Ane Sivertsdatter, datter av Sivert Jonsen, på Vik. I årene 1865 og 1875 hadde gården hest og 4 kyr, 12-14 sauer og gris. De sådde 3/4 tønne bygg, 2,5 tønner havre og satte 3 tønner poteter.

Elias Jørgensen (1848-?) overtok etter foreldrene. Han var gift i 1876 med Berit Johanna Larsdatter (1858-?) fra Bjugn. De fikk fire barn og sønnen Jørgen ble neste eier, barna var:

 1. Jørgen f. 11.9.1877, neste eier.
 2. Paul f. 10.8.1879 d. 1949, eier av plassen Borg.
 3. Elias f. 1882 d. 1882.
 4. Elen f. 21.1.1883.

Jørgen Skjæret (1877-1953) er neste eier fra 1922. Han var gift med Inger Kristine Henriksen (1880-1961) fra Opphaug. De fikk ni barn.

 1. Borghild f. 12.1.1903.
 2. Harald Fredrik f. 14.10.1904, d. 1992, neste eier, bodde i USA..
 3. Åsta Nilsine f. 14.10.1904.
 4. Jorunn Kristine f. 17.1.1909.
 5. Øyvind Nordlund f. 19.3.1910.
 6. Asbjørn Edvard f. 1911 d. 1936.
 7. Kolbjørg f. 27.9.1913 d. 10.11.2015, gift med Nils Kalvaa på Skogheim.
 8. Reidulf f. 7.6.1916, eier fra 1963.
 9. Bergljot f. 1919.

Harald Fredrik Skjæret (1904-1992) var eier fra 1952 til 1963. Han bodde i USA og broren Reidulf forpakta bruket før han kjøpte det i 1963. Reidulf Skjæret (1916-2001) var gift med Margit Petrine Røkke (1917-2006) fra Skatval, de fikk to barn:

 1. Jostein f. 24.11.1951, neste eier.
 2. Ibe Martine f. 1956 d. 1987 av kreft.

Jostein Skjæret (1951- ) overtok i 1988, gift med Valborg Strøm (1960- ) fra Hitra, de har tre barn:

 1. Rune f. 9.5.1979.
 2. Tone f. 28.9.1981.
 3. Ståle f. 1.5.1985.

I 1949 er besetningen 2 hester og føll, 9 storfe, gris og lam foruten 30 høner. I 1957 oppgis arealet til 200 da, av dette 100 da som dyrka mark. Det ble bygd ny driftsbygning i 1977 og nytt våningshus i 1979.

Opplysninger om gården Skjæret og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 553.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag