foto av Postmyr

Plassen Postmyr,
under gården Rønningen og matrikkelgården Austrått.

foto av Postmyr

kart
kart

Det er så lagt lite vi vet om denne plassen, vi tror at bostedet var litt høyere opp i terrenget i forhold til tunet på Vika. Familien var fiskere og vi burde helst omtalt stedet som strandsitterstue. Det var fiske som var leveveien og som ga inntekten til dem.

Det var ekteparet Petter Augustinius Andreassen (1839-1910) og kona Pauline Olsdatter (1843-1906) som bodde her i 1900. De kom hit fra Moen omkring 1879. I Ørlandsboka er oppført fem barn, men de hadde åtte barn og de første var født på Moen:

  1. Johan Arnt f. 11.6.1867, bosted Postmyr, fradelt Skjæret.
  2. Karen Ovedia f. 26.1.1870. Hun reiste til Amerika i 1892, og returnerte muligens og levde i Trondheim.
  3. Anna f. 9.8.1872. Hun ble gift med Ole Nilsen som var ansatt i NSB, bosted Drammen. Fosterdatter Sigrid Paulsdatter fra Borg. Se fotografi av Anna Postmyr.
  4. Ove f. 9.1.1875.Han dreiv sjøen sammen med faren. 26.12.1899 ble han skutt av Johannes Heftye på Austrått. Ved dødsfallet hadde han biletter for å reise til Amerika. Se fotografi av Ove Postmyr.
  5. Martin f. 22.7.1877. Han reiste til Amerika like etter 1900 og kjøpte farm ved Shell Lake i Minnesota. Kona het Tillie, to barn, Johan f. 3.8.1906 og Willie f. 2.6.1908. Se fotografi av Martin Postmyr. Det er mulig at han benyttet familienavnet Peterson i USA.
  6. Anne Sofie f. 15.2.1880 d. 9.8.1889 av tæring.
  7. Petra f. 1885 d. 1915, hun giftet seg med Paul Skjære på Borg.
  8. Peder f. 27.5.1882, døde som liten.

Familien hadde også en fostersønn, Sverre Jensen f. 1899.

Journalisten Martin Tranmæl snakket med Petter Postmyr under et besøk på Ørland i 1903. Han skrev om dette besøket i avisen "Ny Tid". En avskrift av denne teksten finner du her.

Opplysninger om plassen er nevnt i Ørlandsboka, bind III, side 560.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag