kart av gården

Gården Rønningen,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 182/21.

foto av gården Rønningen

foto av Reidulv Jenssen
Reidulv Jenssen
foto av gården Rønningen
foto av gården Rønningen

Gården startet sitt liv som husmannsplass i 1858. og ble sjøleierbruk i 1872. Navnet på gården, Rønningen, kommer av verbet å rydde.

Det var Elias Hansen (1824-1874) fra Austråttaunet som ryddet plassen. Han var gift med Anna Johannesdatter (1820-1905). De fikk tre barn:

  1. Hans Jørgen f. 13.5.1851, neste eier.
  2. Johannes f. 18.2.1858, han kom til Vika.
  3. Olava f. 15.12.1860, hun ble gift med Ole Iversen Rønningen, bosatt på Røstad.

Gården ga i 1865 for til hest, 4 kyr, 8 sauer, geit og gris. De sådde 3 kvarter bygg, 2,5 tønner havre og satte 2 tønner poteter. Av dette skulle Elias Hansens far ha kårytelser.

Hans Jørgen Rønningen (1851-1919) ble formell eier fra 1906. Han ble gift i 1873 med Jørgine Jørgensdatter (1842-1930) fra Skjæret. De fikk tre barn:

  1. Anne Elisabeth f. 4.12.1873, eier fra 1931.
  2. Elias f. 1877 d. 1877 i meslinger.
  3. Hanna Jørgine f. 17.6.1883, eier fra 1931.

Døtrene Anne og Hanna Rønningen overtok fra 1931. De solgte åtte år senere og delte fra Einvika, til seg selv.

Reidulv Jenssen (1909-1997) fra Stjørna kjøpte Rønningen i 1939. Han var gift med Berit Eide (1909-?). De fikk tre barn og hun hadde i første giftemål med Bjarne Bakken, ett barn:

  1. Magli Bakken f. 19.6.1935, gift med Per Førland i Moss.
  2. Bård Gunnar f. 24.6.1940, gift med Sigfrid Bellen, bosted Fredrikstad.
  3. Ragnar f. 12.1.1945, gift med Solveig Melhuus, bosted Ørland.
  4. Marit Eide f. 22.12.1948, gift med Audbjørn Dahl på Grøtan.

Gårdsbebyggelsen ble revet og familien flyttet til Einvika. Ørland kommune kjøpte areal til boliggrunn i 1988. I 2005 ble dyrkajorda solgt til Austråttaunet og ble sammenføyd med arealet den en gang var utskilt fra. Rønningen hadde notbruk sammen med tre nabobruk. Sjøhuset sto i Vika, der det var ei lita naturlig havn. Ikke langt fra bostedet Vika var en husmannsplass, Postmyr. Etterkommer av denne familien bosatte seg under gården Skjæret og tok med stedsnavnet Postmyr til den nye boplassen.

foto av gården Rønningen foto av gården Rønningen foto av gården Rønningen foto av gården Rønningen

Opplysninger om gården Rønningen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 558.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag