foto

Gården Aune,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/22.

foto

foto
foto
foto av gammelt naust
foto
foto
foto

Et aun er en gård som er lagt øde, vanligvis som resultat av den store mannedauden i middelalderen. Slike navn peker derfor tilbake til gammel bosetning.

I Ove Bjelkes jordebok fra 1600-tallet er Aune nevnt. Så var det ei tid uten folk her. Vi hopper over de neste brukerne og stanser ved Hans Jørgen Eliasen (1795-1866) som overtok plassen i 1823. Han og kona Olava Andersdatter (?-1859) fikk tre barn:

 1. Karen Sofie f. 2.2.1821.
 2. Elias f. 13.6.1824, ble gårdbruker på Rønningen.
 3. Anders f. 5.12.1830, neste bruker.

Anders Hansen (1830-1901) var først husmann etter faren, deretter brukets første eier. Se husmannskontrakten hans. Gården ble skyldsatt i 1872. Han giftet seg med Kirsten Nilsdatter (1834-1910) fra Innstrand. De fikk seks barn:

 1. Olava f. 23.6.1861, gift med Johan Arnt Ottersbo på Ytre Ottersbo.
 2. Kristine f. 22.11.1863, gift med Anton Bakken på Utheim.
 3. Hans Jørgen f. 5.9.1866, neste eier.
 4. Dødfødt sønn i 1869.
 5. Karen Sofie f. 1872 d. 1881.
 6. Klara Alette f. 8.7.1875, gift med Johan Arnt Berg på Berg.

Hans Jørgen Østråtaune (1866-1956) overtok etter faren i 1901. Se kårbrevet mot foreldrene ved kjøpet. Han var gift med Margrethe Nilsdatter (1869-1935) fra Dalebakken. De fikk sju barn:

 1. Alf f. 26.9.1893 d. 28.6.1915.
 2. Nils f. 29.4.1896, gift med Karen Størseth, de bodde i Oslo.
 3. Hilda Marie f. 22.5.1898, gift med Hans Rønningen på Røstad.
 4. Kåre Sigurd f. 27.3.1901 d. 1979, gift med Johanna Størseth.
 5. Harald Meier f. 1902 d. 1905.
 6. Harald Meier f. 27.3.1906, neste eier.
 7. Arne Konrad f. 7.11.1908, bygningssnekker og ugift.
foto av gården Aunet foto av gården Aunet foto av gården Aunet foto av gården Aunet
foto av gården Aunet foto av gården Aunet foto av gården Aunet foto av gården Aunet foto av gården Aunet

Harald Meier Aune (1906-1951) var gift med Agnes Jøssing (1908-1963) fra Indre Ottersbo. Harald døde i en trafikkulykke før han overtok gården, så kona overtok etter svigerfaren i 1958. Gården var ei tid forpaktet av en annen driver. Agnes og Harald Aune fikk to barn:

 1. Hans Magnar f. 29.12.1937, neste eier.
 2. Rolf f. 20.4.1940, gift med Åse-Karin Kotte f. 9.2.1942 fra Bjugn, faren var fra Indre Kotte, hun døde 15.12.2021. Han var entreprenør og døde 27.7.2016. De bodde på Ottersbo, 3 barn.

Hans Aune (1937-2015) overtok gården i 1968. Han ble gift 1963 med Borghild Solli (1939- ), fra Vanvikan, hun hadde gått meieriskolen på Brekstad. De har tre barn:

 1. Agnes f. 26.7.1964.
 2. Irene f. 12.10.1965, samboer med Bjørn Andersen på Ytre Ottersbo, deretter med Jan Steinar Rædergård.
 3. Harald f. 3.9.1967, neste eier.

Nytt fjøs ble bygd i 1963, nytt våningshus i 1977 og kårhus i 2007. Da fjøset ble bygd ble armeringsjern hentet fra det demonterte turbinrøret i Teksdalen, Bjugn. Det rustne halvrundtjernet ble tvinnet slik at rusta skallet av og betongfestet ble godt. Dette var et samarbeid med gården Røstad som bygde nytt fjøs på samme tid.

Harald Aune (1967- ) ble neste eier.

Tilbake i 1865 fødde plassen hest, 4 kyr, 12 sauer og gris. Utsæden var 3/4 tønne bygg, 2 1/2 tønner havre og 3 tønner poteter. Går vi fram til 1949 var besetningen 3 hester, 11 storfe, 4 griser, 3 sauer og 55 høns. Driftsgrunnlaget var melkeproduksjon, melkekvoten ble i 2005 overført til Grande som samdrift.

Areal til boligfelt Ottersbo og Ottersbo II er fradelt denne gården.

foto foto foto

Opplysninger om gården Aune og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 563.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag