foto

Gården Vangenstein,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/24.

foto

foto
foto
foto
foto
foto

Vangenstein ble skyldsatt i 1875 fra Austrått, med skyld 2,56 skyldmark.

På denne gården har det vært mange eiere og forpaktere. I Ørlandsboka listes det opp seks eiere, før dagens familie kom til gården i 1932.

Den første eieren var Dorthea Holtermann med skjøte fra Ludovika Holtermanns bo i 1879.
Neste eier var Johannes Paulsen Eidsaune mellom 1879 og 1907, han eide og bodde på Balsnes.
Så kom Baard Eidsaune som eier mellom 1907 og 1918. Han satt på Utheim.
Aksel GrimstadUtstrand eide Vangenstein mellom 1918 og 1924.
Leif Johansen Grande var eier mellom 1924 og 1925.
Elias Solli mellom 1925 og 1932.

Ekhoff Stallvik (1888-1963) kjøpte Vangenstein i 1932. Han kom fra Stallvik i Stjørna og giftet seg med Gunvor Jørgine Olderen (1913-?), også hun fra Stjørna. De fikk to barn:

  1. Evelyn f. 15.11.1936, bosted Trondheim.
  2. Vivian f. 9.9.1950, neste eier.

Vivian Stallvik (1950- ) giftet seg med Arild Aannø (1946-2023). Han kom fra Skogly på Innstrand. Ekteparet forpaktet gården mellom 1966 og 1983, da de overtok eiendommen. De fikk to barn:

  1. Lisbeth f. 17.3.1969, partner Frank.
  2. Gunhild f. 9.10.1977, partner Daniel.

Det har vært mange forpaktere og leietakere her. Den ene distriktslegen avløste den andre, her hadde de kontor og noen dreiv også gården ved siden av legepraksisen. De hadde tjernerskap og dette ble huset i de to store bygningene på gården. Ørlandsboka nevner dem alle, med side familier. Vi vil bare nevne Thora Smith f. 16.11.1876 i Luster. Hun var datter av distriktslege Hermann Riddervold Smith og ble gift med (Peder) Per Gjelvold på Geilvoll. Ingen av de andre barna , i noen av familiene, slo seg ned på Ørland.

foto foto foto

Gården har to gamle hovedbygninger. Den eldste er fra 1850-åra, den andre fra omkring 1910, ifølge Ørlandsboka. I tillegg har nåværende eiere bygd nytt bolighus i 1975. Driftsbygningen er også gammel, men ble omfattende restaurert i 1936. Det var flere mindre bruksbygninger på gården, av dem er i dag bare smia og stabburet tilbake.

foto foto foto foto

Gårdens areal er på 80 da dyrka mark og 30 da annet areal. Inntil 1973 ble det drevet med melk- og kjøttproduksjon. Siden med korn og kjøttproduksjon.

foto foto foto

Opplysninger om gården Vangenstein og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 564.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag