kart over Sandan

Gården Sandan,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/25.

foto av Sandan

foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan
foto av Sandan

Plassen Sandan var husmannsplass under Austrått til gården ble skyldsatt fra Austrått i 1876 med skyld 2,43 skyldmark. Det geografiske navnet Sandan er av flere brukt om et større område enn det som gårdens eiendomsgrenser omfatter.

Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, har funnet den første arbeidshusmann, Peder Nielsøn, som er dokumentert her et sted på Sandan.

I 1787 er det en mann med navnet Jens som får sønnen Ola, mora som fødte gutten er ikke nevnt.

Jon Abrahamsen giftet i 1788 med Maren Pedersdatter, et barn er kjent:

 1. Peder f. 1789.

Ole Josefson (1768-1828), kanskje fra Brekstad, ble gift i 1800 med Elen Pedersdatter (1769). De fikk sju barn:

 1. Jonetta f. 7.2.1801, gift med Nils Jensen i Storlia.
 2. Peder f. 27.5.1804.
 3. Kristian f. 12.4.1808, neste husmann.
 4. Josef f. 28.12.1810.
 5. Inger f. 7.10.1814.
 6. Markus f. 23.11.1817.
 7. Elias f. 23.3.1822, han druknet 1.2.1842 utafor Austrått sammen med Kristoffer Iversen og Lars Johnsen, begge fra Skardet.

I skiftet etter Ole Josefson oppgis 2 hester, 2 kyr og 2 kviger, 2 sauer og lam. De dreiv sjøen og hadde to sildegarn.

Kristian Olsen (1808-1863) ble husmann etter faren. Han ble gift i 1835 med Johanna Pettersdatter (1812-1893) fra Skjæret. De hadde ingen barn, men en fostersønn:

Han ble siste husmann og brukets første eier; Adolf Adolfsen Zernikoff (1851-?) fra Trondheim. Han var fostersønn hos forrige husmann. Adolf Sannan solgte gården og bosatte seg på Størset på Hov.

Det var flere eiere deretter, Daniel Sæther, lensmann Grendahl og Anton Hoff, men vi stanser ved Karsten Andersen fra Bindal som kjøpte gården i 1928. Bruksnummer 16 og 29 var da lagt til eiendommen. Andersen kjøpte også til b.nr. 61 og 86. Det er på b.nr. 61 at gårdsbygningene står i dag.

Karsten Andersen (1899-1968) var gift med Ingrid Lerseth (1898-1986), de fikk seks barn. Sønnen Nils Eigil ble neste eier. Barna var:

 1. Knut f. 12.8.1926, gift med Asbjørg Breiteig fra Oksvoll, bosted Steinkjer.
 2. Johanne f. 12.10.1928.
 3. Arnt Tore f. 13.4.1933.
 4. Ingrid Elisabeth f. 4.4.1935, gift med Leif Gangås f. 7.8.1932, døde 11.6.2023. De fikk to barn, Gina og Gaute.
 5. Nils Eigil f. 16.2.1943, neste eier.
 6. Brit Ranveig f. 12.10.1945.

Begge ektefellene var lærere. Karstein Andersen ble skoleinspektør i Ørland.

Nils Eigil Sannan (1943-2003) overtok gården i 1971. Han ble gift med Anne Marit Lie (1940- ). De har tre barn:

 1. Åsne f. 13.2.1972, gift i 2002 med Håkon Langstrand, neste eierpar.
 2. Eigil f. 23.6.1974, gift med Ingrid.
 3. Ranveig f. 2.2.1977, gift med Hans Åge Næsset på Brynildsbukta.

I 1953 er eiendommen på 120 da. Miljøverndepartementet kjøpte grunn herfra til friluftsarealet på Austrått i 1973.

I 2005 foregår en restaurering og utbygging av bygningene på gården.

Klikk her for å se de andre bygningene på gården.

Adolf Sandan gamle foto av Sandan gamle foto av Sandan

Opplysninger om gården Sandan og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 569.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag