kart

Gården Sandan,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/25.
.. fortsettelse ..


foto fra Sannan foto fra Sannan foto fra Sannan
foto fra Sannan foto fra Sannan foto fra Sannan
foto fra Sannan foto fra Sannan
foto fra Sannan foto fra Sannan foto fra Sannan

Opplysninger om gården Sandan og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 569. Velg første side om Sandan fra menyen til venstre.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag