foto

Gården Skardet og
Vestre Austråttskardet,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/26 og 32.

foto

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

Skardet ble skyldsatt i 1876, i 1957 var arealet var på 123 da, av dette 90 da dyrket mark.

For familiesammenhenger starter vi her med Iver Iversen (1757-1835) som ble husmann her ca 1790, han kom fra Hårberg, var sønn av Iver Iversen og Marit Larsdatter. Han giftet seg 13.8.1787 i Ørland kirke med Gjertrud Kristoffersdatter (1763-?) på Dyrendal i Rissa. Hun var datter av Christopher Kjellsen (1726-?) fra Ingdalen og Malena Nilsdatter fra Rokset. Gjertrud og Iver fikk fem barn og sønnen Kristoffer ble neste bruker. Barna var:

 1. Kristoffer f. 1787, neste bruker.
 2. Lars f. 1790.
 3. Iver f. 1794 d. 1798.
 4. Marta f. 22.11.1797, gift med Hans Eriksen, husmannsfolk på Ormhaugen.
 5. Johanna f. 27.6.1805.

Kristoffer Iversen (1787-1842) ble husmann etter faren. Han var gift 1809 med Johanna Pedersdatter (1785-1876) fra Varghiet. De fikk ni barn:

 1. Iver f. 12.11.1809.
 2. Petter f. 11.4.1812.
 3. Gjertrud f. 11.4.1812, gift første gang med Lars Jonsen Solem (1803-1842) fra Stadsbygd. De fikk fire barn og sønnen Elias Larsen ble gårdbruker på Røstad. Hun ble andre gang gift med Peder Larsen Tinden.
 4. Lorentse f. 9.2.1817.
 5. Ane f. 21.5.1818 d. 1818, 11 uker gammel.
 6. Hans Kristian f. 11.3.1820, brukets første eier.
 7. Johan Arnt f. 23.9.1823.
 8. Ane f. 17.6.1826 d. 1826, 11 uker gammel.
 9. Elen f. 17.6.1826 d. 1826 12 uker gammel.

Kristoffer Iversen omkom på sjøen like utafor Austrått på heimreise fra Rissa. Dette var 1. februar 1842 og sammen med ham omkom svigersønnen Lars Johnsen Skaret, 37 år og Elias Olsen fra Sandan, 20 år.

Hans Kristian Kristoffersen (1820-1903) ble husmann etter faren og brukets første eier. Gift 1842 med Gjertrud Olsdatter (1815-1898) fra Døsvika. De fikk seks barn:

 1. Kristian f. 31.12.1841, han eide ei stund halve gården, bruksnummer 32.
 2. Ole f. 29.12.1843, skomaker og husmann på Skardet.
 3. Lorentse f. 22.8.1846, gift med Hans Moen, brukere av Klefstad på Vik.
 4. Hans f. 27.4.1849, ble kjent som Hans Sveiser, var sveiser på Austrått og husmann i Fuggelbekken før han ble sjøleier på Røstad.
 5. Martin f. 26.11.1851, neste eier.
 6. Johan Arnt f. 26.8.1854, snekker.

I 1865 fødde plassen hest, 4 kyr, 8 sauer og gris.

Martin Hansen (1851-1895) overtok bruket i 1890. Han var første gang gift med Elisabet Jakobsdatter (1857-1883) fra Bjugn. De fikk to barn:

 1. Marit Pauline f. 26.1.1881, gift 1905 med Peter Martin Hojem på Hårberg.
 2. Gjertrud Hansine f. 3.2.1883. Hun ble gift med Ove Andreas Nilsen fra Innstrand, den første bestyrer ved Ørlandets Handelssamlag på Opphaug.

Martin Hansen giftet seg andre gang med Margrete Guttormsdatter (1862-?). De fikk også to barn:

 1. Sigrid f. 27.6.1891.
 2. Guttorm f. 1893 d. 1894 av bronkitt.
foto av familien

Johan K. Skare (1865-1955) sønn til Kristian og Berit Skare, overtok bruket etter onkelen og dermed ble de to halvpartene igjen samlet til ett bruk. Han var gift med Marit Pedersdatter (1866-1921) fra Hemne. De fikk to døtre,Ellen (1895-?) og Kristine (1897-?), gården ble delt i 1931 med en halvpart til hver av disse to, se foto venstre.

I 1900 ble tømmer fløtet fra Hemne til nytt våningshus, materialene ble tatt i land i fjæra sør for gården og kjørt heim med hest. Ved delingen av gården bodde eierne i samme våningshus og hadde samme driftsbygning.

Johan Skare giftet seg andre gang med Beate Wiklem (1888-1979). De fikk dattera Anna (1931-1976).

Kristine Skare (1897-?) fra første ekteskap, giftet seg med Petter Skanke (1902-?) fra Vesterheim. De fikk dattera Marit, gift med neste eier.

Marit Skanke, f.1925, og Ottar Åstum (1921-1995) kjøpte begge partene, de fikk tre barn og dattera Kristin Åstum, f. 1959, er neste eier, fra 1985. Hun solgte gården videre i 2009.

foto foto foto

Opplysninger om gården Skardet og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 574.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag