foto

Vestre Austråttskardet,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/32.


kart av tunet
foto av tunet
foto av familien

Vi tar med denne delingen av Skardet for å plassere familierelasjonene til andre gårdsbruk.

Kristian Hansen Skare (1841-?) fikk det halve av Skardet i 1884. Denne halvparten hadde da løpenummer 189a1. Navnet tilsier at dette var jorda sør og vest for tunet. Klikker du kartet til venstre er bruksnummer 32 markert på hele gården, og den fortsetter sørover, ut av kartbladet, til den når sjøen. Kristian Hansen var «lensmannsbetjent» og hadde uenigheter med Johannes Heftye på Austrått da han kom i embets medfør. Dette fortalte hans barnebarn, Ane Ophaug i et intervju i 1985.

Kristian Hansen Skare ble gift 1860 med Berit Einarsdatter (1831-?) fra Straum på Hitra. De fikk seks barn:

  1. Gunerius f. 1860, gift med Marie Hojem fra Hårberg, bosted Trondheim, deres datter Birgit Regine Skare (1906-1991) ble gift med lensmann Johan Elias Wiig (1909-1998), bosted Kringsjå på Vik i Ørland.
  2. Kristine Birgitte f. 1862, gift med Anders Johansen Ophaug på Opphaug.
  3. Johan Kristian f. 1865, neste eier.
  4. Henrik Bernhard f. 1868.
  5. Eline Regine (Lina) f. 1871 gift med Kristian K. Ophaug på Opphaug.
  6. Petter Theodor f. 1874.

Johan K. Skare overtok etter faren i 1882. Han overtok bruksnummer 26 Skardet i 1897, dermed var gården igjen samlet i en enhet.

Opplysninger om gården Vestre Austråttskardet og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 575.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag