foto

Gården Vika,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/50.

foto

foto
foto
foto
foto
foto
foto

Det er vil være feil å kalle dette for en gård. Den gamle betegnelsen småbruk, eller plass, var begreper som tidligere var brukt til å betegne et slikt lite sted, et sted med begrenset tilgang på jord, og derved muligheter for jordbruksdrift. Denne plassen hadde 35 da, mest utmark, og var derfor mest egnet til beite av noen sauer. Det var beliggenheten ved sjøen, som gjorde stedet så attraktivt som bosted og levested.

Det var gården Rønningen som åtte helt hit ned. Her hadde folka på gården notbrygge og notbruk i samdrift med tre nabobruk. Her var en liten naturlig havn som gjorde lenning mulig.

Når så den andre av to sønner på Rønningen skulle ha sitt, ble Vika fradelt i 1911, til ham. Bruket fikk en skyld på 0,14 skyldmark.

Johannes Eliassen Rønningen (1858-1952) kom hit. Han var gift 1897 med Ellen Andreasdatter (1862-?) fra Skjærseth. De fikk to barn:

  1. Anne Elisabeth f. 10.8.1898.
  2. Anna Pauline f. 18.9.1901, gift med Kristian Rathe på Røstad.

Døtrene fikk heimel på stedet etter farens død. Ny eier av stedet kom i 1995.

foto foto foto

Opplysninger om gården Vika og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 560.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag