kart av Borg

Gården Borg,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/54.


maleri av gården
brudepar
søsken
foto av Borg
foto av Petra Postmyr
foto av Paul Skjæret

Gården Borg ble skyldsatt i 1913 fra bruksnummer 3. Arealet var på 44 da, derav 30 da dyrka mark. Besetningen var hest, 5 kyr, 2 kalver og høns.

Det var Paul Eliassen Skjæret (1879-1947) som fikk skjøte i 1914. Han var sønn av Elias Jørgensen Skjæret på bruksnummer 20. Han bureiste gården og ga den navnet Borg, et navn han senere tok som sitt familienavn. Bruket ga lite avkastning, "Det var lite i krybba", fortalte sønnen Erling Borg om dette i 2009. Paul Borg var fisker, han var med svigerfaren til Lofoten. Båten hadde de i Vika på Austrått. Men Paul måtte også søke arbeid omkring på gårdene.

Paul Skjæret giftet seg med Petra Johanne Pettersdatter (1885-21.12.1914) som datter av Petter Andreassen Postmyr fra plassen Postmyr. De fikk fem barn:

  1. Peder Arthur (1904-1983), gift med Olaug Hovde (?-1982), meieriarbeider, bodde i Trondheim.
  2. Edvin Johannes f. 1907, gift med Johanna Flatnes, forpaktere av skrivargården på Berg.
  3. Anna Othelie f. 1909, gift med Ottar Albertsen, bor på Austrått.
  4. Sigrid f. 1911, vokste opp hos Anna Nilsen fra Postmyr og som var gift og bodde i Drammen.
  5. Johan f. 1913, vokste opp hos Johan Postmyr og tok navnet Postmyr. Han var gift med Arna Hangerås.

Paul Eliassen Borg giftet seg andre gang 28.12.1915 med Marie Elida Hagemo (1888-1920) fra Vesterset, de fikk to barn.

  1. Alf f. 28.7.1916, han ble oppfostret hos Ida Postmyr og ble gift med Erna Lund, bodde på Steinkjer.
  2. Erling f. 27.1.1918, gift med Martha Flatnes, forpaktere av prestegården på Viklem.

Den yngste av barna, Erling, ble satt bort til ekteparet Ellen og Anton Kalvå i Trondheim. Der var han i ett år. Han måtte reise heim da Anton Kalvå døde, men han fikk med seg ett års skolegang i Trondheim før han reiste tilbake til Ørland og til Anna Vangen på Opphaug. Der var han til han ble konfirmert. Paul Borg var i mellomtiden blitt dreng på Opphaugsgården.

Bruket hadde deretter fire eiere:

Johan Arnt Ottersbob.nr. 5 fra 1925 til 1935.

Ottar Albertsen (Døsvik) fra 1935 til 1940.

Gunnar Winther fra 1940 til 1950. Han kom fra Rabben på Kalvå

Fra 1950 var Peder J. Innstrand (1908-?) fra Innstrand og Inga Strøm (?-?) eiere. Han solgte i 1980 til Ørland kommune. Slik ble gården en del av boligområdet på Ottersbo.

Opplysninger om gården Borg og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 515.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag