foto

Gården Kalvåbakken,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/58.


foto
foto
flyfoto
foto

La oss aller først korrigere kartet over. En ny vei er laget, fra der nedkjørsla til steinbruddet er og i rett linje mot bokstaven "l" i Kalvåbakken. Den gamle veien på dette kartet er bare brukbar som tursti.

Gården Kalvåbakken var husmannsplass under Kalvå første gang i 1850, Ørlandsboka antyder bruk lenge før den tid. Kalvåbakken ble skyldsatt fra Indre Ottersbo i 1916 til en skyld av 0,22 skyldmark.

Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, fører opp Hans Olsen med ektefelle Marit Ingebrigtsdatter som brukere. De døde begge i 1850 og de var foreldre til barnet:

 1. Hans Martin f. 27.11.1829.

I 1860 har Ingebrigt Hansen (?-1898) festeseddel på Kalvåbakken. Han kom fra Helland i Bjugn og var gift med Gisken Paulsdatter (1816-1853). Tre barn er registrert:

 1. Peter Olaus f. 25.4.1844, neste bruker.
 2. Ingeborg Anna f. 13.5.1848, gift med Ove Johansen i Nordre Skolstu på Viklem.
 3. Gisken Johanna f. 2.3.1851.

Peter Olaud Ingebrigtsen (1844-?) ble neste bruker. Han var gift i 1898 med Lorentse Nilsdatter (1838-?) fra Kalvå. De hadde ingen barn.

Besetningen var i 1865 og 1875 2 kyr og 3-5 sauer. Dette økte i 1957 til hest, 3 kyr, 3 kviger og 3 kalver.

Kristian Risvik (1887-1968) kjøpte bruket av Ørland kommune i 1937. Han kom fra Risvika, mellom Eide og Høybakken i Stjørna kommune, og var gift med Johanna Martinsdatter (1895-1948) fra Karlsenget. De fikk syv barn:

 1. Kåre f.15.2.1921, han kjøpte Markagården på Grande.
 2. Elvida f. 5.11.1922. gift med Sverre Eidsaunet f. 23.5.1915.
 3. Josef f. 8.4.1924 d. 22.2.2007, gift med Hilbjørg Margrete (1930-2007).
 4. Ruth Therese f. 11.10.1926 d. 12.7.2010, gift med Erling Leirvik på Dalebru.
 5. Kitty Marie f. 11.7.1929 d. 14.11.2002, gift med Gudmund Eide.
 6. Arne f. 30.10.1931, neste eier.
 7. Janny f. 3.9.1934.

Arne Risvik (1931-1990) overtok etter foreldrene. Han var gift med Borgny Henriette Dueskar (1935-2018). De fikk fire barn:

 1. Brit f. 31.7.1953.
 2. Arnstein f. 3.10.1959.
 3. Åsmund f. 18.9.1967.
 4. Arild Livard f. 17.8.1970.

Borgny Risvik (1935-2018) var samboer med Anton Emelian Flenstad (1928-2011) fra Åfjord.

I 1957 er arealet oppgitt til 50 da dyrka mark. De hadde 1 hest, 3 kyr, 3 kviger, 3 kalver og høns.

Opplysninger om gården Kalvåbakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 517.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag