foto

Gården Postmyr,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/63.

foto

foto av bolighus
foto av bolighus
foto
foto
foto av Johan Arnt Postmyr
foto av familien til Johan Arnt Postmyr
foto av fra Postmyr

Stedsnavnet Postmyr gir grunnlag for misforståelser. Dette skal opprinnelig ha vært en plass under Rønningen. Men da Johan Postmyr kjøpte denne plassen fra Skjæret, ga han den navnet Postmyr. Den ble skyldsatt i 1922 og arealet er på 3 da dyrka mark. Der hadde de 2 sauer og høns,det var sjøen og fisket som ga inntekten til familien. Hvor den "første plassen Postmyr var, er enda ikke klart for han som skriver disse linjene.

Johan Arnt Postmyr (1867-1954) kom fra stedet Postmyr under Rønningen. Han var gift med Marie Antonsen Vågen (1867-1959) fra Stjørna. De fikk fire barn:

  1. Peder Ludvig f. 15.8.1896, bygde opp Austtun.
  2. Dødfødt jente i 1891.
  3. Oskar Meier f. 30.4.1901, kjøpte Vindset.
  4. Astrid Marie f. 1.9.1904, gift med Harald Knutsen på Opphaug.

I folketellingen 1900 er de tre i husstanden og i 1910 fem personer. Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skriver at Johan Paulsen f. 3.10.1913 bodde her. Han skal være sønn av Petra Petersdatter, Johans søster, og Paul Skjæret.

Eiendommen ble solgt til Marit Sofie (Kløften) (1930-2005) og Tor Langstrand (?-1983). De fikk tre barn:

  1. Torunn f. 29.1.1960.
  2. Arnfinn f. 22.5.1961.
  3. Håkon f. 21.11.1968.
foto foto foto

Opplysninger om gården Postmyr og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 560.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag