foto

Gården Austtun,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/70.


flyfoto av småbruket
foto av småbruket
foto av mannskap
foto av kanalgravere
foto av Bjørg og Hulda Bakken

Austtun er skyldsatt fra bruksnummer 1 i 1929. Arealet utgjorde omlag 5 da dyrket mark.

Peder Postmyr (1896-1964) kjøpte eiendommen og bygde der. Han kom fra Postmyr og var gift med Hulda Bakken (1904-1991) fra Dalebakken. De fikk fire barn:

  1. Bjørn f. 29.1.1932, gift med Jorun Solvor Kløften (1931-2015), bosted Heimdal, Trondheim. Bjørn døde 18.10.2021, to barn Egil og Lasse.
  2. Turid f. 27.3.1933, ansatt ved televerket i Oslo, ugift, bosted Oslo, hun døde 21.12.2021.
  3. Ingjerd f. 11.4.1937 d. 1979, gift med Anders Løge, kjøreskolelærer i Trondheim..
  4. Terje f. 13.12.1938. gift med Ingerd Eriksen, bosted Ås i Akershus.

Peder Postmyr dreiv fiske sammen med faren og broren på Haltenbanken og ved Gjæslingan. Han var også på hvalfangst ved Grønland. Hulda Postmyr var utdannet gartner.

I 1957 oppgis besetninga til sau og to lam og høns.

Opplysninger om gården Austtun og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 578.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag