foto

Gården Skogheim,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/72.


foto
foto
foto

Skogheim er skyldsatt fra bruksnummer 1 i 1929. Arealet utgjorde omlag 40, som da var utmark under Austrått.

Berit Eidsaune (1865-1955) var brukets første eier. Hun var omtalt som Berit Balsnes, fordi hun kom fra Balsnes. Broren Kato Eidsaune, 1870-1954, bodde her aller først og deretter sammen med søstera. Han ble dreng på Dalebakken. Via museene Ørlandets samlinger og skolemuseet på Opphaug, har Yrjar Heimbygdslag flere gjenstander til sin samling som har vært i Berit Balsnes sitt eie. Siste gjenstand med tilknytning til henne, og som ble gitt Yrjar Heimbygdslag, ver et sengeteppe som Berit Balsnes har vevd. Til sammen tre sengetepper tok Berit Balsnes med seg da hun på grunn av sykdom forlot Ørland og bodde hos Marta Bakken f. 1893 på Borøy ved Arendal. Berit var Martas tante ettersom Marta var datter av Anna og Nils Bakken, hun fra Balsnes og han fra Dalebakken. Berit døde i 1955 hos Marta, som da var gift med Einar Raknes (1892-1969). Berit ble begravet på Ørland kirkegård.

For å fullføre historien om sengeteppet, flyttet Marta som enke og gammel dame først til Kristiansund, til datteren Solveig, for deretter å bosette seg i Trondheim, hvor hun døde. Marta og Einar Raknes hadde to barn, sønnen var oppkalt etter faren og han arbeidet i Trondheim. Einar Raknes (1922-1985) ble gift med Rigmor Berntsen f. 1925, også hun fra Borøy ved Arendal. Rigmor Raknes arvet så teppene av sin svigermor, ett ga hun sin sønn, ett ga hun til Sverresborg og det tredje til Yrjar Heimbygdslag. Hennes begrunnelse for det siste var at Yrjar Heimbygdslag også har konfirmasjonskåpa til Berit Balsnes i magasinet.

Våningshuset på Skogheim ble flyttet hit fra Nesset på Uthaug mellom 1926 og 1927. Det sto før flytting sør for veien mellom bruksnummer 4 og 5 ute på Nesset på Uthaug.

Arealet fødde ku, gris og høns. Senere, i 1949, to kyr og en kalv, en sau og ca 50 høns.

Nils Jakobsen Kalvaa (1908-1973) fra Kalvå kjøpte bruket i 1947. Han var gift med Kolbjørg Skjæret (1912-2015) fra Skjæret. De fikk tre barn:

  1. John f. 28.2.1944 d. 18.6.2013, bosted Ørland.
  2. Kari f. 29.2.1944, gift med Jan Glørstad, bosted Stjørdal.
  3. Aasa f. 29.12.1948, bosted Oslo.

Nils Kalvaa var fisker og fikk arbeid som vaktmann hos forsvaret på Ørland. Kona Kolbjørg var sykepleier eller sykesøster, som tittelen var dengang. Hun benyttet en 98 kubikk motorsykkel med tråpedaler til transport når hun besøkte pasientene sine.

Opplysninger om gården Skogheim og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 580.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag