foto

Gården Fagerlund,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/75.

foto

foto
foto
foto
foto

Gården Fagerlund er skyldsatt fra bruksnummer 1 i 1929 med skyld 1,15 skyldmark. Arealet var i 1957 oppgitt til 70 da, av dette 50 da som dyrket mark.

Johan Arnt Ingebrigtsen Røstad (1894-?) var den første eieren. Han kom fra Røstad og var gift med Mathilde Brandvik (1898-?) fra Stjørna. De fikk tre barn:

  1. Borghild f. 15.5.1934, gift med Martin Grande på Grande, senere eiere. Borghild Røstad fikk datteren Else Marie f. 1945, gift med Lorents Olsen på Nesset.
  2. Astrid Ingeborg f. 28.8.1935 d. 1988.
  3. Thorleif Arvid f. 17.11.1937, neste eier.

Thorleif Røstad (1937-1983) overtok etter foreldrene i 1965. Hans søster, Borghild Grande (1934-?) som var gift på Grande, overtok i 1984 og eiendommen gikk videre til hennes barnebarn, først til Marit og Torild Olsen, deretter fra 1991 er barnebarnet Roger Olsen eier av bruket.

Opplysninger om gården Fagerlund og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 580.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag