foto

Gården Sørstrand,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/76.

foto

flyfoto
foto
kart av gården
foto
foto
foto

Gården Sørstrand er skyldsatt fra bruksnummer 1 i 1929 med skyld 1,15 skyldmark. Arealet var i 1957 oppgitt til 70 da, av dette 50 da som dyrket mark.

Sigurd Pedersen (1886-1936) var den første eieren. Han kom fra Handnesøya i Nesna til Austrått gård som stalldreng og gårdsarbeider. Han flyttet inn i drengstua, en bygning som arbeidsfolk bodde i mens de arbeidet på Austrått gård. Den sto omlag der villaen senere ble bygd og drengstua ble flyttet og bygd opp igjen i 1921 på det området som mye senere ble parkeringsplass for Austråttborgen. De flyttet hit til Sørstrand i 1935 til en bygning som var satt opp etter flytting fra Indre Ottersbo. Der sto ei stue ved sjøen som Johan Fagervold hadde brukt og som Sigurd Pedersen fikk beholde.

Sigurd Pedersen ble gift med Hanna Johansdatter Dalen (1886-?) 9.11.1905 i Nesna kirke i Nesna kommune. Hun var fra gården Dalen i Ørland. De møttes da begge arbeidet på et gårdsbruk i Trondheim, men hadde bosted Hannes ved giftemålet, han er fisker og hun er tjenestepike. Det eldste barnet ble født i Nesna før de flyttet til Dalen hvor andre barnet ble født. De andre barna ble født i drengstua på Austrått gård. De fikk syv barn:

  1. Valborg f. 3.2.1906 på Hannes, Nesna.
  2. Elise f. 6.10.1908 på Dalen, Ørland.
  3. Agnes f. 8.3.1911, gift med Johan Ernst Berg på Nydalen.
  4. Hilma f. 10.5.1913, gift med Kåre Schanche på Vangen.
  5. Ellen f. 16.11.1915.
  6. Peder f. 1.7.1918, neste eier.
  7. Sylvia f. 22.2.1921.

Sigurd Pedersen hadde også ekspederinga av rutebåten som anløp Austrått. Han delte denne jobben med Akim Murvold, de hadde ei uke hver. Etter dem ble Størset ansatt som ekspeditør. Sigurd Pedersen ble drept av et lynnedslag i 1936. Han raket sammen tørrhøy og da han ble funnet var skjorta hans revet i stykker av lynet.

Sønnen Peder P. Østråtlund (1918-1999) overtok etter foreldrene i 1953.

Besetninga i 1957 oppgis til 2 hester, 4 kyr og 2 kalver, 2 sauer og 3 lam samt 20 høns.

Atle Skanke fra Vangen overtok gården i 1994.

foto av gårdbruk foto fra jordbruk foto fra jordbruk foto fra jordbruk

Opplysninger om gården Sørstrand og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 579.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag