foto

Gården Lundasletta,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/78.


foto
foto
foto
foto

Gården Lundasletta var skyldsatt fra Austrått i 1929, arealet var på 175 da.

Akim Murvold (1894-1984) var den første eieren. Han dyrket opp jorda og bygde hus.

Akim Murvold kom fra Sørdalen i Åfjord til Austrått for å arbeide på torvfabrikken, som var i drift på de store myrområdene på Lundamyra. Han ble bestyrer på Austrått gård, mellom 1920 og 1935, før han bureiste denne gården. Akim ble gift med Sofie Kristine Lunda fra Røstad. Hun er datter av Anna Sofie og Ove Olsen. Sofie og Akim Murvold fikk fire barn:

  1. Aslaug Sofie f. 1.11.1921 d. 25.12.2010. Hun bodde i en villa fradelt farsgården, Ugift.
  2. Ove Johan f. 24.4.1923, d. 20.4.2013, begravet fra Ørland kirke 26.4.2013, neste eier.
  3. Dagrun Annie f. 5.4.1928,d. 14.4.2014, begravet fra Ørland kirke 25.4.2014, gift på Hoøen.
  4. Ivar f. 25.3.1933 d. 19.9.2006, begravet fra Ålgård kirke 26.9.2006.

Akim Murvold har vært ordfører i Ørland kommune.

Ove Murvold, f. 1923, overtok bruket i 1962, han eide fra før eiendommen Røstheim, g.nr. 81/52, på Røstad, den er ikke bebygd. Ove Murvold giftet seg med Guri Hoel fra Meldal, de har ett barn, Inger Sofie f. 1962.

foto foto foto foto
foto foto foto foto

Opplysninger om gården Lundasletta og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 582.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag