foto

Gården Skjegghaug,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/80.


foto
foto

Gården Skjegghaug var skyldsatt fra Austrått i 1930 med skyld 4,20 skyldmark.

Oluf Rabban (1873-1952) kjøpte bruket, han eide fra før Innstrand. Han var gift i 1906 med Marit Jonsdatter fra Hemne. De fikk åtte barn:

  1. Marta f. 1.2.1907 d. 29.4.1966, bosted Stokkøya.
  2. Olaf Meier f. 31.123.1908, neste bruker.
  3. Arnt Johannes f. 24.1.1913 d. 3.12.1982, ble eier av Skjegghaug, ugift.
  4. Sverre Adolf f. 15.12.1915 d. 12.3.1982, eier av Furuset på Austrått.
  5. Johan f. 23.4.1918 d. 22.10.1987, bosted Ørland.
  6. Paul Gerhard f. 11.12.1919.
  7. Sofie f. 13.7.1923 d. 11.11.2011, gift med T. Moen, bosted Brekstad, foreldre til senere eier.
  8. Borghild f. 11.3..1928, gift Granlund.

Det første bolighuset som ble satt opp her var et stabbur som kom fra Austråttborgen. Det sto på haugen oppafor parkeringsplassen ved Austråttborgen, slik den ligger i 2010.

Sønnen Arnt Johannes Rabban (1913-1982) overtok i 1942, han døde ugift.

Broren Paul Gerhard Rabban (1919-?) fikk skjøte i 1983. Han var ugift.

Edvard Oluf Moen (1947-2003) ble neste eier i 1994 da han overtok etter onkelen. Han ble gift med Berit Myrvold, hennes foreldre bodde i villa på Uthaug.

Opplysninger om gården Skjegghaug og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 583.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag