foto

Gården Trelskogen,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/90.


foto
foto

Dette var, ifølge Ørlandsboka, den tidligere husmannsplassen Smedplassen. Den ble skyldsatt fra Austrått i 1931 med skyld 1,05 skyldmark.

To husmenn og deres familier bodde her, først Gabriel Johansen (1835-?) som var gift med Elen Olsdatter (1833-?), tre barn er registrert:

 1. Johan f. 1860.
 2. Oline f. 3.10.1862.
 3. Jakobine Gunelie f. 16.6.1867.

Neste husmann var Hans Jørgen Tøgersen (1838-?) fra Agdenes. Han giftet seg i 1866 med Margrete Evensdatter (1844-?) fra Moen, ni barn er registrert:

 1. Anton Edvard f. 25.7.1864.
 2. Johan f. 1867.
 3. Martin Teodor f. 21.2.1870.
 4. Hans Jørgen f. 25.7.1872.
 5. Mathilde Eline f. 18.5.1876.
 6. Lotte Marie f. 18.7.1879.
 7. Klara Mattea f. 14.5.1882.
 8. Alfhild Margrete f. 14.1.1885.
 9. Haakon nevada f. 5.2.1887.

Besetninga ved folketellingen i 1975 oppgir 6 sauer og 3 geiter, de sådde litt korn og satte en tønne poteter.

Anders I. Røstad kjøpte Trelskogen i 1931. Anders I. Røstad (1888-?) kom fra Røstad, som han måtte gå fra. Han var gift med Karstine Hellemsvik (1892-?) og de fikk fem barn. Sønnen Ingvar overtok etter dem, barna var:

 1. Astrid f. 16.8.1913.
 2. Ingvar f. 16.9.1915, neste eier.
 3. Paul f. 7.4.1917.
 4. Mary f. 27.6.1920.
 5. Arne f. 9.7.1923, eier fra 1986.

Ingvar I. Røstad (1915-1986) overtok etter faren i 1958. Han var samboer med Agnes Mathisen fra Lillegård på Utstrand. Etter hans død overtok broren Arne Røstad, på odel.

foto foto foto

Arne Røstad (1923-1996) overtok i 1986. Han var gift med Aslaug Rømma f. 1930, de fikk fire barn:

 1. Anita f. 11.11.1958, neste eier.
 2. Oddny f. 13.11.1959.
 3. Toril f. 25.12.1963.
 4. Ann Karin f. 1.12.1968.

Anita Ruud (1958- ), overtok i 1987. Hun var gift med Magne Ruud, skilt, ett barn. Hun er deretter samboer med Nils Arild Haugen, to barn.

Opplysninger om gården Trelskogen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 586.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag