foto

Gården Bruabakken,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/96.

foto

foto
foto
foto
foto

Brubakken er skyldsatt fra bruksnummer 3 og 5 i 1935 med et areal på 18 da dyrket mark og skyld 0,17 skyldmark. Opphavet til navnet er den gamle brua som ble bygd i 1928 på veien mellom Ørland og Bjugn. Veien ble lagt om i 1960 og flyttet lenger opp i terrenget, dermed kom bakken bort.

Kristian Jakobsen Kalvaa (1848-1909) bureiste plassen. Han var gift i 1875 med Mette Boletta Josefsdatter (1844-1930) fra Haugen på Ryggen. De fikk fire barn:

  1. Jette Marie f. 10.3.1876.
  2. Jakob f. 4.2.1878.
  3. Olaf f. 1880 d. 1884 av halsesyke.
  4. Helga Josefine f. 17.7.1883, neste eier.

Helga Brækstad (1883-1957) overtok i 1936. Hun var gift i 1910 med Adolf Julius Brækstad (1884-?) fra Fjøshaugen på Brekstad. De fikk fire barn:

  1. Olav f. 10.2.1907 d. 1980, far til neste eier.
  2. Bjarne Konrad f. 29.4.1911, bosted i en bygning i utmarka ved Borgklinten, senere i et hus på dette bruksnummeret.
  3. Jonna f. 24.7.1913, gift med Bjarne Dahl, bosted Trondheim.
  4. Alfred f. 18.7.1915 d. 21.8.2005, gift med Borghild Bø fra Lærdal, bosted Bergen. Han flyttet som enkemann til Ørland.

Olav Kalvaa jr. (1930- ) overtok i 1955, han er sønn av Olav Kalvaa (1907-1980) og var gift i 1954 med Ida Therese Humstad (1918-2005) fra Åfjord. De fikk to barn:

  1. Kjell Ingar f. 4.2.1954, neste eier. Han overtok Fjeldstad på Røstad.
  2. Odd Idar f. 11.6.1960, samboer med Synnøve Holmen fra Bjugn.

I 1957 oppgis besetningen til ku, gris og høns. Tidligere har det vært allsidig drift med geieter og sauer. Geiteholdet ble avsluttet i 1940, sau i 1950 og kuhold i 1959.

foto foto foto foto

Opplysninger om gården Bruabakken og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 526.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag