foto

Gården Vangen,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/101.

foto av området

foto av brudepar
foto av familien
flyfoto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Vangen ble skyldsatt fra Austrått i 1939, arealet var den gang på litt over 100 da, senere er 35 da kjøpt til fra matrikkelgården Røstad.

Det var tre tidligere husmannsplasser som her ble til et selvstendig gårdsbruk i 1939, Vangen, Kroken og en del av Ormhaugen.

Kåre Norvald Schancke (1911-1981) var brukets første eier. Han kom fra gården Vestrått og ble gift med Hilma Sigurdsdatter Pedersen (1913-1984) fra Sørstrand på Fitjan. Se også omtale av foreldrene hennes under Austrått. De fikk fem barn:

  1. Kari Helene f. 22.1.1936 i drengatua på Austrått, døde 23.1. 1936 og ble gravlagt i umerket grav 25. eller 27.1.
  2. Knut Herman f. 30.4.1937, gift med Ragnhild, skilt, samboer med Lill Onsøyen.
  3. Atle f. 31.3.1939, gift med Hjørdis Eriksen, eier av Sørstrand.
  4. Dagrun Rigmor f. 25.4.1941, gift med Arnold Sjøli, skilt.
  5. Sturla Christian f. 7.10.1952.

I 1985 overtok Per Kåre Schancke f.27.10.1960 gården. Han er barnebarn av forrige eier, og sønn av Ragnhild og Knut Herman Schancke, er gift og har to barn.

foto av bygningene foto av bygningene
foto fra jordbruket foto fra jordbruket foto fra jordbruket foto fra jordbruket foto fra jordbruket

Opplysninger om gården Vangen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 589.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag