foto

Gården Borgestad,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/102.


foto av gården
foto av gården

Borgestad ble skyldsatt fra Austrått i 1939. Bruket var et bureisingsbruk på 124 da.

Den første eieren var Alf Borg (1916-?) fra Borg som fikk skjøte i 1944. Han solgte i 1947 og flyttet til Steinkjer.

Johan P. Røstad (1929-2015), ble neste eier. Han bygde opp gården, våningshuset saget han til på låven på Austrått med plank fra firma Arnstad i Trondheim. Byggeskikken med tømring var nå forlatt, men huset ble planket opp med 2 tommers dobbeltpløyd plank. Johan Røstad kom fra Røstad og var gift med Elsa Dagrun Grande (1930-1998) fra Haugli på Kleivan. De fikk fem barn:

  1. Solbjørg Irene f. 11.2.1949.
  2. Jorid f. 18.10.1951.
  3. Hallgeir f. 7.7.1955.
  4. Gunn Kristin f. 26.8.1957.
  5. Roy Ketil f. 2.12.1963, eier av Røstad.

Borgestad ble kjøpt, og innlemmet i, gården Lundabakken, b.nr. 102 ble strøket fra matrikkelen.

Opplysninger om gården Borgestad og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 589.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag