foto

Skoglund travbane,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/104, 107 og 404.

foto

foto

Skoglund travbane er fradelt gården Vestrått i to omganger, i 1943 ble bruksnummer 104 skyldsatt, i 1945 ble bruksnummer 107 skyldsatt.

Senere er enda mer jord føyd til og banen utvidet og det arealet har b.nr. 404. En egen treningsbane ligger sør for hovedbanen. I 2005 er et kontrolltårn under bygging.

Vi lar bildene fra 2005 tale for seg selv.

Opplysninger om Skoglund travbane finnes i Ørlandsboka, bind III, side 547.

foto foto foto
foto foto

Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag