foto

Gården Dalen og Skjærstad,
under matrikkelgården Austrått.
G.nr. 82/12 og 82/109.

foto

foto av eierne
foto
foto
foto
kart
foto
foto
foto
foto

Vi omtaler her to separate bruk, Dalen og Skjærstad, som til slutt smeltet sammen til ett bruk under navnet Dalen, Dalen var skyldsatt i 1871 fra Austrått. Som så mange andre bruk var også dette tidligere husmannsplass under Austrått.

Skjærstad ble også skyldsatt fra Austrått i 1948, arealet på Skjærstad var på 72 da, 20 da dyrket mark. Bruket Dalen ble kjøpt til og brukt sammen. Begge bruksnumrene finnes i menyen til venstre, men med samme tekst og illustrasjoner.

På Dalen finner vi Anton Andersen Dalen (1833-1891) som første eier. Han kom fra Rissa og var gift med Helena Ingebrigtsdatter (1836-?) fra Stjørna. De fikk syv barn. Eldste datter ble gift med neste eier og barna var:

 1. Anne Marta f. 24.1.1859, gift med neste eier.
 2. Ellen f. 10.12.1861.
 3. Anders f. 17.5.1864, gift med Pauline Eriksdatter fra Frosta. De bosatte seg i Beian.
 4. Andreas f. 26.9.1867.
 5. Elias f. 30.4.1870, handelsmann på Røstad og senere gårdbruker på Vonheim.
 6. Hanna Martine f. 1873 d. 1882.
 7. Martin Alfred f. 16.11.1875.

Tunet på gården Dalen ble revet og sporene slettet. Husa lå omlag 500 meter lenger mot Rusasetfjellet enn det stedet våningshuset ble flyttet til, av neste eier. Denne nye tomta ble skyldsatt som g.nr. 82/99 med navn Bjørkely. Det var Kristian Ottersbo og Sigmund Winther som bygde stua på den nye tomta. Huset ble fotografert til bruk i boka Norges bebyggelse, da med nye vinduer. Senere ble det utvidet noe.

Andreas Værås (1854-?) kjøpte bruket i 1900. Han kom fra Ytterøya og i andre ekteskap ble han gift med Anne Marta Antonsdatter (1859-?) de fikk ett barn:

 1. Alvilde Fredrikke f. 15.5.1901, gift med neste eier.

Anne Marta Antonsdatters fikk et barn med Johan Helmer Henriksen Nervik, fra Nervikan i Bjugn. Dattera Hanna, f. 23.2.1886 på Uthaug, ble gift med Sigurd Pedersen og bosatte seg på Sørstrand. Johan Nervik reiste til Amerika med beskjed til Anne Marta at han skulle komme og hente henne og Hanna, men kom aldri tilbake og ingen vet foreløbig hvor det ble av ham. I følge Hannas avgangsvitnemål fra Østråt skole heter hun Hanna Johansdatter Dalen.

Arthur Godtfred Dypdahl (1897-1978) fra Vasseng og AlvildeFredrikke Værås (1901-1979) overtok så bruket. De hadde åtte barn. Bruket fødde to kyr og Arthur Dypdal arbeidet utenom gården, blant annet med bygging av bruene ved Krinsvatnet og Garten. Han gikk heimafra og til begge arbeidsplassene hver dag. Barna var:

 1. Gudrun Adeleide f. 2.5.1918 d. 17.12.2011, gift med Johan Fredriksen, bosted Rønsholmen.
 2. Asbjørg Marie f. 12.2.1921, gift med Halvdan Ytterland.
 3. Hilma Emilie f. 21.5.1922 d.5.4.2003, gift med Janny Georg Lian, brukere av Myrenget.
 4. Fredrik Andreas Værås f. 30.5.1924, gift med Elsa Kristiansen. Fredrik og Elsa hadde bosted på Innstrand før de ble drengefolk på Helgøya i Mjøsa. Til slutt bosatte de seg i Trondheim.
 5. Gunnar Alfred f. 10.3.1927 d. 2005, han og kona Åse Ingvaldsen hadde bosted Verdal.
 6. Alf f. 1930, gift med Hjørdis Pettersen, skilt, bosted Trondheim.
 7. Ellen f. 1933, gift med Helge Haugen.
 8. Edmund f. 1936, gift 1962 med Bjørg Harøy fra Hulsund, Stjørna, født 21.9.1941 d. 8.9.2015. De bodde i Trondheim, deretter Råkvåg.
foto av bygning foto av bygning foto av bygninger foto av bygninger
foto av bygning foto av bygninger foto av bygninger foto av bygninger foto av bygninger

Paul Arthur Skjærseth (1906-1971) kjøpte bruket Skjærstad i 1948. Han bygde opp nytt tun, på motsatt side av bekken i forhold til tunet på Dalen. Våningshuset kom fra Myra, en plass under Ulriksborg, på Uthaug. Til treverk for fjøs delte han og Håkon Lunda ei brakke som sto på Rønnsberget på Røstad. Paul Arthur Skjærsethvar gift med Else Røstad (1913-1994). Han kom fra Skjærset, hun fra Søndre Skalandet på Røstad. De fikk tre barn:

 1. Arnfinn f. 10.8.1936, d. 6.6.1993, neste eier.
 2. Kari Irene f. 5.11.1942, gift med Ole Døsvik fra Småhaugan i Døsvika.
 3. Oddvar f. 20.4.1945.
foto av familie foto av familie foto av Hjørdis Schei foto av Arnfinn Skjærseth og dattera Eva Sissel

Sønnen Arnfinn Skjærseth (1936-1993) ble neste eier. Han var gift med Hjørdis Schei (?-?) fra Stadsbygd og de fikk tre barn:

 1. Eva Sissel f. 26.4.1961.
 2. Marit f. 26.10.1962, neste eier.
 3. Bente f. 12.3.1965.
Fra 1989 er Marit Skjærseth Haugseth (1962- ) eier av Dalen - bruksnummer 12, bruksnummer 109 - Skjærstad er strøket fra matrikkelen. Hun var gift med Arild Haugseth f. 16.6.1955, døde 19.10.2017. De har tre barn:

 1. Heidi Merete.
 2. Robin.
 3. Mads.

Tunet på bruksnummer 109 - Skjærstad er fradelt gården og har fått g.nr. 82/431.

foto av kart foto av kart

Opplysninger om gården Dalen og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind III, side 542.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag