Yrjar Heimbygdslag

Et uthus som ikke lenger har en funksjon, men som er med og skaper et kulturlandskap. Når vi mister slike bygg, blir vi arkitektonisk fattige. Det antydes at det har vært smie her, kanskje bodde jegeren til Austrått i denne boligen? Som en litt romantisk tanke kunne vi benytte navnet jegerstuen på dette bygget, uten å tenke alt for mye på Hamsunds roman Pan.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2004


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag