Yrjar Heimbygdslag

Om jegeren til Austrått bodde i denne boligen vet vi ikke, men det var på denne gården han hadde tilhold. Vi må anta at han hadde ansvar for å jage vilt inn i jaktparken på Austrått, kanskje jaget han dyr som eierne hadde bruk for - til mat og til pelsverk. Gjedde ble satt ut i vatnet nedafor gården, var jegeren ansvarlig for gjenfangst til Austråtts kjøkken?


foto av jegerstuen

Foto: Ivar Hopen - 2004


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag