Yrjar Heimbygdslag

Bygningene på gården Fjæra har gjennomgått en stor restaurering. Våningshus og fjøs er nå bygd sammen, etter gammel skikk, og nye vinduer og bordkledning er på plass.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2005


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag