Yrjar Heimbygdslag

Reidulv Jenssen var den siste gårdbrukeren på Rønningen. Fra minneordene som en nabo skrev for lokalavisa Fosna-Folket, tar vi med følgende:
"Reidulv var svært historisk interessert. Han var vel en av dem som i dag har studert og visste mest om Austrått og dens eiere. Han var også guide på Austråttborgen i flere år, og her fikk turistene gode historier og inngående kjennskap til gårdens eiere gjennom tidene."
Reidulv Jenssen var med og startet Yrjar Heimbygdslag i 1977 og var medlem til han døde i 1997. Han var grendamann for laget, vararepresentant til styret og styremedlem, foruten formann 1980-1981. Reidulv skrev artikler til lokalavisa og medlemsbladet til Yrjar Heimbygdslag.


Foto av Reidulv Jenssen

Foto fra Fosna-Folket


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag