Yrjar Heimbygdslag

Naustet nede ved sjøen bekrefter tidligere kombinasjonsdrift mellom sjø og land. Dette bygget er meget spesielt utformet, med murt steinvegg mot vest og tømmer i østveggen og endeveggen. Dette er et viktig kulturminne og det må dessuten betegne det som særdeles vakkert.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2005


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag