Yrjar Heimbygdslag

Aunet gård sett fra vest. Her ser vi de gamle bygningene på gården omkring 1956 eller 1957.


Foto av gården

Utsnitt av et flyfoto fra Telemark flyselskap A/S, nå i privat eie.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag