Yrjar Heimbygdslag

Gården Aune, b.nr. 22. Vi ser frauskjulet til venstre under kufjøset. Utedoet (dassen) er det lille tilbygget nærmest og ytterst på eldhuset, så kom stallen med fire bokser, og kufjøs med låve, det største bygget. Låvebru var mot haugen i et røste tilsvarende det som vender hitover. Våningshuset til høyre har inngangen inne på tunet. Personene var barnepiken med etternavnet Eidsaunet og jentene Aud og Kari Aune, begge på besøk.


foto av gården

Fotografiet eies av Hans Aune


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag