Yrjar Heimbygdslag

Familien på gården Skare, gnr. 182/26 og 32. Fra venstre Johan Skare og hans første kone Marit med døtrene Ellen og Kristine (sittende).


foto av familien på gården

En kopi av fotografiet ble utlånt av Liv Johnsen.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag