Yrjar Heimbygdslag

Gården Rønningen ser vi oppe til venstre og gården Austråttaunet nærmest, til høyre. Mellom disse to bruka skimter vi et hvitt hus, det er Einvika.


Foto av gården

Foto i privat eie


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag