Yrjar Heimbygdslag

Gården Skjærstad er delvis angitt på dette kartbladet fra 1972 og skal i luftfotograferingen fra 1969, som dette kartet bygger på, ha tatt opp i seg gården Dalen.


foto av plassen

Fra Økonomisk kartverk av 1972, etter fotografering i 1969


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag