Yrjar Heimbygdslag

Gården Dalen er her markert med tykk strek. Bygningene på tidligere Skjærstad er fradelt og er den sydligste markeringen i arealet til Dalen med g.nr. 82/431, den nordligste markeringen er g.nr. 82/99 og tomta hvor våningshuset på Dalen endte opp.


foto av plassen

Kart fra Ørland kommunes nettsider


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag