Anders Eliassen Gravraak

Av Terje Sørensen

Anders Eliassen Gravraak var født 6.3.1838 i Melhus. Han var sønn av Elias Andersen Gravraak (ca.1797 - 1857) og Marit Henriksdatter f. Nordflå (1802 - 1868). Anders Gravraaks farfar, som han var oppkalt etter, fikk skjøte på Gravråk-gården i Melhus for 2500 spesidaler. Han tok over en gjeld på 1000 spesidaler, men betalte storparten av kjøpesummen kontant. Det ble inflasjon, og farfaren kvittet seg med all gjeld og ble en velstående mann i bygda. Han døde i 1823. Etter ham var det 5000 spesidaler til deling mellom arvingene. Sønnene hans ble regnet blant "aristokratene" i dalen den gangen. Den eldste sønnen, Elias Andersen Gravraak (far til Anders) ble gift 1826 med jordtausa på Nordflå (Nergården), som var en annen eiendom i bygda. Dermed fikk han to bruk å stelle med. Like før han døde overdrog Elias brukene til sønnene Henrik og Anders for 5000 spesidaler, - 3000 spesidaler for Gravråk og 2000 spesidaler for Nordflå Nergård.

Anders brukte først det sistnevnte bruket, mens broren hadde Gravråk-gården, men da Henrik døde i 1860, overtok Anders gården etter ham. Han drev den i årene 1861 - 1863. Så flyttet til Ørlandet der han kjøpte han Austrått og Tarva for 24000 spesidaler av Eiler Hagerup Holtermann. Skjøtet er datert 20.5.1863.

Gravraak prøvde seg med drenering av 300 mål utmark. Han hadde planer om å bygge et møllebruk med turbin på Austrått, og måtte i den forbindelse grave kanaler for å få vannkraft til drift av anlegget. Men i stedet ble det nok til at han selv "tok seg vann over hodet".

Farsgården ble det moren som kom til å stå for stellet av fram til 1866. Da ble Gravråk solgt på tvangsauksjon til stud. jur. og proprietær Andreas Christiansen Schanke som forpaktet bort gården. Med driften av Austrått gikk det ikke så bra. Økonomiske problemer førte til at Anders Gravraak snart måtte gå fra gården. 5.8.1869 ble det berammet auksjon hos ham for gjeld til Eiler Holtermann og Lorents Hegstad i Bjugn for 1508 spesidaler 80 skilling.

Ved auksjonsskjøte 1.4.1871 ble Austrått og Tarva gjenkjøpt av Eiler Hagerup Holtermann for 18000 spesidaler. Ættetradisjonen og bondearistokratiet som Anders Gravraak hørte til, satte sitt preg på ham. I hjembygda ble han av mange stemplet som stormannsgal.

Viktigste kilde: Per O. Rød: Melhusboka


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag