Akim Jørginus Murvold

Av Terje Sørensen

fotografi av Murvoll

Akim Jørginus Murvold var født 22.2.1894 i Åfjord. Han var sønn av plassbruker Johan Andersen Murvold (1851 -) og hustru Dorthea Berntsdatter (1860 -). De bodde på Murvoll i Sørdalen. Akim Murvold kom til Ørlandet i 1917 hvor han de første tre årene var formann for torvfabrikken på Austrått. Men i 1920-1935 var han bestyrer på Austrått gård, som da var på 3.700 dekar med inn- og utmark. Under hans bestyrertid ble det utskilt ca. 23 bruk fra Austrått. Han ble i 1921 gift med Sofie Kristine O. Lunda (28.9.1899 -28.7.1968), datter av Ove Olsen Lunda (1849 - 1919) og hans andre kone Anna Sofie Andersdatter f. Innstrand (1871 - 1937). Sofies foreldre bodde på Røstad. Akim og Sofie Murvold fikk fire barn:

  1. Aslaug Sofie (8.11.1921 -), ugift og bosatt i egen villa på Austrått.
  2. Ove Johan (24.4.1923 -), gårdbruker på Lundasletta fra 1962, gift 24.11.1957 med Guri A. Hoel (31.10.1929 -) fra Grytbakk g.nr.125, b.nr.2 i Meldal.
  3. Dagrun Annie ( 5.4.1928 -), gift med Henrik L. Hoøen (30.6.1929 - 26.2.2001), gårdbruker på Høøya (b.nr. 5).
  4. Ivar (25.3.1933 -), meieriutdannet. Bosatt på Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland.

Fra før hadde Akim Murvold datteren Ovedie Helmine (16.05.1914 -), som i 1943 ble gift med gårdbruker Olaf E. Breivold (16.09.1900 -) på Flenstad, g.nr.39, b.nr.1-8, i Åfjord. Ovedies mor var Marine Markusdatter, Vingan (1892 -).

Akim og Sofie Murvold hadde som mål å få egen gård og grunn. I 1930, mens han enda var bestyrer på Austrått, kjøpte han ca. 200 dekar utmark av godset og ble dermed eier av Lundasletta, g.nr.82, b.nr.78. Her startet han som bureiser, dyrket opp jorda og bygde nye hus. Gårdsbruket ble med årene en vakker og velstelt eiendom.

Men Murvold ble også engasjert i bygdas politiske liv og kom med i mange styrer, nemnder og råd. Således var han medlem av skolestyret i 38 år, de 7 siste som formann. I 23 år var han medlem av styret i Ørland Sparekasse. Også her var han formann i 7 år. Helt fra starten og til han fylte 70 år var han medlem av styret for Fosen Trafikklag. I trafikklagsstyret var han også formann de 6 - 7 siste årene. Han var med i Forliksråd, var skjønnsmann og domsmann og hadde foruten dette også en del andre tillitsverv.

Ørlandets Handelssamlag var i den tid ett av de største samvirkelag i bygda. Denne bedriften fanget hans interesse, og han gjorde tjeneste som styremedlem og varaformann i handelssamlaget i mange år.

Akim Murvold var varamann til kommunestyret i periodene 1931 -1934 og 1935 - 1937. Fra 1948 til 1963 var han medlem av kommunestyret. Han var valgt for Bondepartiet/ Senterpartiet og var bygdas ordfører f.o.m.1952 t.o.m.1963 da han trakk seg tilbake.

I Murvolds ordførertid var det mange oppgaver å ta fatt på. Utbygging av skolene og utbedring av Brekstad-kaia som fikk en hard medfart av okkupantene i krigsårene, kan nevnes blant viktige saker.

Da spørsmålet om bygging av Yrkesskole i Forsendistriktet ble aktuelt, og fylkestinget gjorde vedtak om at skolen skulle ligge på Ørlandet, ble det oppnevnt en arbeidsgruppe (byggekomité). Ordfører Murvold ble formann i denne komitéen. Det tok en viss tid å løse tomtespørsmålet. Men da dette var klart, kunne byggingen settes i gang, og i 1960 stod bygget ferdig til å tas i bruk. Det er bitt sagt at Akim Murvold hadde en reell vilje til å gå løs på oppgavene og være med og løse dem i samarbeid med alle gode krefter rundt seg.

Akim Murvold døde 3.12.1980 knapt 87 år gammel. Han ble begravet på Ørland (Viklem) kirkegård. Gravstedet ligger like sørvest for kirkens hovedinngang.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag