våpenskjold

Elsebe Ottesdatter Rømer og Jakob Fastulvsson

Av Terje Sørensen

våpenskjold

Elsebe Ottesdatter Rømer var datter av Otte Rømer og Gjertrud til Austrått. Hun ble gift med Jakob (Jep, Jeppe) Fastulvsson, sønn av Fastulv Ingvaldsson, som igjen var sønn av ridder Ingvald Estridsson, medlem av Sveriges riksråd og høvedsmann på Stockholm slott.

Jakob Fastulvsson er første gang nevnt i hylningsbrev i 1388, da han var væpner og nest yngste medlem i riksrådet, og deltok i Oslo i kåringen av dronning Margrete Valdemarsdatter til riksstyrer. Han ble utnevnt til ridder og er seinere nevnt ved flere anledninger fram til 1424.

I 1424 var han i Trondheim sammen med sønnene Narve og Mats og deltok da som dommer i en arvesak. Det antas at Jakob da var befalingsmann i Trondheim. Han hadde en slektning, Narve Ingvaldsson, som var befalingsmann på Båhus festning. Ifølge en opptegnelse gav Jakob Fastulvsson en gård i Skogn til Trondheim domkirke.

Jakob Fastulvsson døde før 1428. Elsebe levde lenger enn ektemannen, og døde ca.1448. Det er nevnt at hun gav 1 markbol av en gård i Frosta til sin frende Aslak Bolt for frendskaps skyld. Med samtykke av sønnene Narve og Mats gav hun flere gårder til domkirken i Trondheim.

Jakob Fastulvsson og Elsebe Ottesdatter Rømer hadde tre barn:

  1. Narve, nevnt 1424 - 1444, Austrått, g.m. Philippa Borkvardsdatter (Krummedike), d.1453. En datter. Philippa ble gang g.m. Henrik Jensson (Gyldenløve), d.ca.1478. I sitt andre ekteskap ble den sistnevnte g.m. Eline Nilsdatter Kane, nevnt 1478.
  2. Mats, nevnt 1424 - 1455 på Sigerstad (?). Han ble gift med Gro Alvsdatter (Bolt), d. etter 1472. To sønner og en datter.
  3. Gjertrud, d. ca.1470, 1.gang g.m. Håvard Bottolfsson (av Finne-ætten), nevnt 1390 - 1438. 2. gang ble Gjertrud g.m. Magnus Hogenskild, nevnt 1447 - 1462.

Disse tre barna og etterkommerne deres er blitt kalt de yngre Rømere. Selv brukte de ikke dette slektsnavnet.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag