skjold

Narve Jakobsson og Philippa Borkvardsdatter Krummedike

Av Terje Sørensen

skjold

Narve Jakobsson (Jepsson, Jeppesson) er nevnt 1424 - 1444 på Austrått. Han var sønn av Elsebe Ottesdatter Rømer (d.ca.1448) og ridder Jakob (Jep, Jeppe) Fastulvsson (d. før 1428), som trolig var befalingsmann i Trondheim en tid. I 1424 var Narve dommer i Trondheim i en stor arvesak om Giske gård. Ved denne tid var han væpner. To år seinere var han blitt riksråd. Han ble av kong Erik av Pommern valgt til å avgjøre og fornye alle tidligere avtaler mellom Skottland og Norges konger om øya Man i Irskesjøen og om Suderøyene (Shetland) ved Skottlands nordkyst.

Narve var befalingsmann i Jemtland i flere år og ble slått til ridder, antakelig under kroningen av kong Kristoffer av Bayern. I 1444 ble han av kongen valgt til å sitte i retterting i Norge. Dette er siste gang han er nevnt i live.

Narve Jakobsson bodde en tid i Danmark hvor han ble gift med Philippa Borkvardsdatter Krummedike. De hadde en datter, Gjertrud. Etter Narves død ble Philippa ca.1451 gift med Henrik Jensson Gyldenløve. De hadde ingen barn. I brev av 1454 gav Henrik Jensson Gyldenløve forskjellige gårder nordafjells til Trondheim domkirke til årtidehold (årlig sjelmesse) for sin avdøde hustru Philippa. Sjelemessen skulle holdes hvert år på tirsdag nest for Helgemesse (Allehelgensdag, 1. november). Etter Philippas død ble Henrik Gyldenløve gift 2. gang med Eline Kane (nevnt 1478).

På Austrått ble det i 1456 skrevet et brev hvor det blir gjort nærmere rede for hvordan hr. Narve fikk eiendommen som gave. I brevet er 10 menn navngitt, deriblant hjelpeprest Jon på Viklem. De kunngjør at de har vært på Austrått og på oppfordring av Henrik Gyldenløve har tatt opp vitnesbyrd av noen av de gamle tjenerne på gården. Tjenerne fortalte at Narves mor, Elsebe Ottesdatter Rømer, hadde sagt at Narve, da han kom hjem fra Danmark med sin hustru Philippa, ikke hadde fått noe heimafølge (medgift, arvelott). Derimot hadde hans bror Mats, og søsteren Gjertrud fått en del penger på den tid deres far levde. Det står i brevet at fru Elsebe ikke hadde mer gull, sølv eller andre kortbarheter å gi hr. Narve. Hun måtte da i stedet gi ham jordegods. Elsebe sendte derfor bud inn til Mære hvor Narve bodde på den tiden, om at at han kunne få Austrått med tilhørende gods på Ørlandet og der omkring. Narve tok imot gården og flyttet til Austrått med hustru og barn.

Det fremgår av brevet at Narve seinere hadde reist til Danmark og var, som det står, "nær konung Erik". Nå døde Narve mens han var i Danmark, og hans bror Mats tok hånd om Austrått. På grunn av dette og andre forhold, fremmet Philippa sak, og på riksrådsmøte i Trondheim ble hun tildømt Austrått på vegne av datteren Gjertrud, - Narves og hennes eneste barn:

  1. Gjertrud Narvesdatter, d. etter 1502, var gift med Magnus (Stensson) Green, d. 1505.

Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag