Familien Anne Gurine Halvorsdatter Sandfærhus og Ole Sivertsen Rise

Av Terje Sørensen

bilde

Ole Sivertsen Rise f. 6.7.1835 i Oppdal, d. 29.5.1899 i Inderøy, var sønn av Sivert Ingebrigtsen Drivstuen (1813 - 1866) og Marit Evensdatter Rise (1815 - 1893), datter på Rise skysstasjon. Ole ble født utenfor ekteskap, og moren ble seinere gift med Enok Paulsen Rise (1813 - 1909) og bosatt på plassen Kåsen under Rise. Oles far var bruker av avlsgården Gissinger under Drivstua og ble gift med Anna Håkonsdatter Løftingsmo fra Lesja.

Ole Rise gikk som ungdom på Munkvold landbruksskole, men kom etter kort tid, i 1856, som veiarbeider til Stjørdal og ble med på bygging av ny vei over Gjevingåsen. Han ble 9.7.1856 gift med Anne Gurine Halvorsdatter Sandfærhus (1.5.1837 - ca. 1930 ). Hun var datter av Halvor Hansen Sandfærhus (1808 - 1842) og Berit Halvorsdatter f. Kvalsås (1810 - 1900) på Sandfærhus i Stjørdal. Gården ble delt, og som enke solgte Berit Halvorsdatter unna Øvre Sandfærhus til en mann fra Leinstrand. Han fikk skjøte på denne gårdparten i 1859, mens hun selv beholdt Nedre Sandfærhus. Men året etter ble den frasolgte gårdparten kjøpt tilbake igjen, og Ole Rise flyttet da dit med sin familie. Anne Gurine og Ole Rise fikk to døtre:

  1. Hanna Berntine, f. 12.3.1858. Hun ble første gang gift med dr. Johannes Emil Falkenberg (1852 - 1933). Han var distriktslege i Alversund 1887 - 1900, seinere i Midt-Hordland distrikt med bolig i Bergen til 1818. Derfra flyttet familien til Ås, og i 1922 til Kristiania. Dr. Falkenberg døde i Asker. 6 sønner og 1 datter.
  2. Anne Marie, f. 14.2.1864, d. 12.2.1949. Hun ble gift med Henrik August Angell (1861 - 1943). Han var sønn av distriktslege i Fosen, Jonas Angell (1825 - 1894) og hustru Anne Fredrikke f. Berg (1833 -) som bodde på Vangenstein. Jonas Angell var med i Ørland kommunestyre 1864-1873 og var bygdas ordfører 1866 - 1869. Henrik August Angell var også lege. En tid var han distriktslege i Grong, seinere i Inderøy hvor han og familien bodde på Jektvollen og deretter på Straumen. 1 adoptivdatter.

Ole Rise bodde på Sandfærhus til 1868, men en tid var han også eier av Husby (l.nr.142d) og Bjørkli (l.nr.155b, 156b) i Stjørdal, men bodde visst aldri på disse gårdene. Den virkelig store gårdhandelen gjorde han i 1873. Da kjøpte han Austrått (l.nr.189a) av enken etter prost Eiler Hagerup Holtermann for 9000 spesidaler, og flyttet dit. Ved folketellingen i 1875 hadde han 15 tjenestefolk i arbeid hos seg på gården. Det var meieridrift på Austrått da Rise kom dit. Dette var ett av de første meieriene på landsbygda. Meieriet, som trolig var fra 1858, brant ned, men Ole Rise bygde det opp igjen i 1877. Han fikk gjennom Selskapet for Norges Vel ansatt en meieriekspert fra Sveits, og det var også meningen å få tak i en meierilærling, men det kom ikke så lang på grunn av at meieriet brant ned enda en gang. Det skjedde i 1879 og dette var slutten på meieridriften på Austrått. Ole Rise drev jorda godt, satte i stand driftbygningene og bygde et tilbygg til fjøset. Det ble kalt "Risefjøset" Han fikk premie for godt fjøsstell i 1875, og ble premiert på utstillinger for buskap og meieriprodukter, bl.a. for smør og mysost.

På Ørlandet kjøpte Ole Rise også andre eiendommer enn Austrått, deriblant Beian i 1874 for 5500 spesidaler og et par bruk på Bakken for 1700 daler, men tre år seinere solgte han disse brukene igjen for 12 000 kroner. I 1883 fikk han auksjonsskjøte på fem bruk på Ervik i Bjugn for 29 400 kroner, men fire av disse brukene solgte han samme dag for 32 000 kroner, og det femte knapt to år seinere for 5200 kroner. Ole Rise hadde antakelig tenkt å slå seg til ro på Austrått, men 1882 ble han tilbudt 100 000 kroner for gården av Johannes Heftye (1849 - 1907) fra Akershus. Dette var en god handel for Rise som skrev under skjøte til den nye eieren 27.9.1882.

Ole Rise flyttet tilbake til Stjørdal hvor han kjøpte gården Ree (l.nr.155a, 156a). Ved makebytte våren 1897 tok han over Sundnes gård og brenneri (l.nr.57) i Inderøy og flyttet dit. Men Ole Sivertsen Rise fikk ikke så mye glede av dette store bruket, for allerede to år etter makeskiftet døde han. Arvingene solgte Sundnes til A. Olsen og Bj. Lysholm for 88 000 kroner i 1903. Rises kone kom tilbake til Stjørdal hvor hun døde godt over 90 år gammel på gården Ree.

Viktigste kilder: Diverse kirkebøker. Bygdebøker for Oppdal, Stjørdal og Inderøy. Avisartikler, bl.a. en ved Hans Olav Løkken: "Askeladden Ole Rise" i Stjørdals-nytt 2004.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag