Panorama av Ørland

Bebyggelse i gamle Ørland kommune

Kartskisse av matrikkelgårdene 61-82 i gamle Ørland kommune, fra 1874, finner du her.

Matrikkelgårdene:

Klikker du i opplistingen til venstre over matrikkelgårder, kommer du til et valg av bnr. under hver matrikkelgård. Linkene til hvert bnr. blir lagt ut etter hvert som opplysninger og bilder blir gjort tilgjengelig.

Hensikten med denne opplistingen er å formidle informasjon til etterkommere av utflyttede ørlendinger. For at de skal finne ut hvor i kommunen deres aner levde, blir det lagt til personopplysninger. Personopplysningene, bortsett fra eierne, blir begrenset til ca. 1900 og blir ikke søkbare.

Det er gått 50 år siden "Norges bebyggelse" ga ut sitt bokverk. Hvorfor ikke samle fotografi av bebyggelsen i Ørland, 50 år etter den første oversikten, i et mer moderne "bokverk", som internett jo er.

Til dette ønsker vi hjelp fra publikum, gi oss oversikt over hvem som har eid husene dere bruker, gjerne med ett eller flere fotografi av bygningene. Det er spesielt villabebyggelsen vi savner opplysninger om, denne gang.

Foto av Røstad

Åpningssiden for bebyggelsen i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag

Gårdsnummer og bruksnummer:

Ørland er delt opp i 24 matrikkelgårder, som hver har fått et gårdsnummer (g.nr.) fra 59 til 82. En matrikkelgård er i denne sammenheng et større geografisk område som igjen er delt opp i bruksnumre. Hver matrikkelgård består av mange gårdsbruk og hustomter, og hvert bruk og tomt gis et bruksnummer (b.nr.), fra nummer 1 og oppover.

Hvert selveiende jordstykke, enten det er et gårdsbruk, en forretningseiendom eller ei hustomt, blir slik registrert i eiendomsregisteret. Eiendomsregisteret gir oversikt over all juridisk og teknisk informasjon som er registrert på eiendommer i Grunnboken og i Matrikkelen.

Ørland kommune ga ut Ørlandsboka i tre bind som forteller gårdshistorien i Ørland. Bøkene kan bestilles fra service-torget i Ørland kommune, telefon 72 51 40 00, eller Postboks 401, 7129 Brekstad.

Fra 1.1.2020 ble Ørland kommune utvidet til å omfatte tidligere Ørland kommune og tidligere Bjugn kommune. Alle gårdsnummer i tidligere Ørland kommune fikk tallet 100 lagt til de gamle gårdsnumrene. I tekst i dette kapittel vil derfor de gamle numrene finnes, sammen med de nye.

Bruk av fotografiene etter avtale med Yrjar Heimbygdslag.

Foto av Vik

Kommentarer, forslag eller påvisning av feil?

E-post leder: post(hos)yrjarheimbygdslag.no Mail
E-post wevskriver: ivar.hopen(hos)yrjarheimbygdslag.no Mail