Beretninger som er publisert av Yrjar Heimbygdslag

Beretninger som er publisert av Yrjar Heimbygdslag er skrevet av flere forfattere. Tillatelse til publisering er gitt.

BildeKort omtale
foto av Bernt Gjelvold

Bernt Gjelvold fortalte om torvtaking, om grunnen til at det var behov for brenntorv og om redskapen og teknikken som ble benyttet, ved Guriannadagen 25. mai 2006. I 2015 skrev han ned manuskriptet han benyttet. Hans beretning ligger her.

foto av skrivargården

Hans Hugo Kristoffersen, som var sorenskriver i Fosen 1989 – 2001 har sent oss en beretning om sorenskriverne i Fosen. Hans beretning ligger her.

foto av Oddbjørn Ingebriktsen;

Oddbjørn Ingebrigtsen fortalte om sin oldemors liv i Sjøgata på Uthaug på Guriannadagen 30. mai 2021. Omlag 50 gjester fikk høre om Ellen Jørgine Jørgensdatters liv og hennes etterkommere, et liv fremmed for oss i dag, men som for mange av tilhørerne ga et innblikk i deres oldeforeldres liv, som kunne ligne denne historien.

Vi var så heldige å få manuskriptet til denne beretningen og den gjenngir vi her i sin helhet. Hans beretning ligger her.

foto av minnestein

Per O. Lüdemann har sent oss en oversikt over fanger fra Ørland som ble internert på Grini under krigen.Han har kopiert alle opplysningene fra boka Norsk Fangeleksikon Grinifangene • J. W. Cappelens Forlag, Oslo, 1946. Han skriver videre: «De 17 personene fra Ørlandet som jeg har funnet i Norsk Fangeleksikon Grinifangene • J. W. Cappelens Forlag, Oslo, 1946. Av disse var det Arne Mikkelhaug (27.10.1909–29.10.1969) som fikk det hardeste fengselsoppholdet som NN-fange (Nacht und Nebel – Natt og tåke) i konsentrasjonsleiren Natzweiler. NN-fangene skulle arbeide seg til døde. Av 504 norske NN-fanger i Natzweiler døde 241 mens 263 overlevde, deriblant Arne Mikkelhaug.»

For videre lesing anbefaler Per O. Lüdemann boka: skrevet av Arnt Tore Andersen: 1940–1945 Ørland Krigstid, fangeliv og kanonhistorie – Utgitt av Ørland kommune 2012.

foto av fesjå

Karl Rædergård, Svein Olav Ulset og Reidar Hernes hadde emnene storfeavl, foring og avdrott til mimrekaffen i Yrjar Heimbygdslag dagene 4. februar og 4. mars 2019 på Ryggen. Manuskriptene som var benyttet ligger i de etterfølgende pekerne:
1. Storfeavlen på Ørlandet opp gjennom årene, frem til i dag. 4.2.2019.
2. Melkeproduksjon og foring, endringer (innvesteringer) på gården Ryggen og ERA Samdrift fra 2001 til i dag. 4.2.2019
3. Melkeproduksjon og foring fremført på mimrekaffe i Yrjar Heimbydslag 4.03.2019.

foto av Borghild Gifstad

foto av Borghild GifstadBorghild Gifstad arbeidet som sykepleier, (syke)søster, ved Luster kommunale sjukestove. Hun skrev i 1965 om sin beordring til krigstjeneste i maidagene 1940. Gjennom familiebånd til Ørland kom hennes beretning til Yrjar Heimbygdslags arkiv. Borghild Gifstad beretter om en hendelse på Voss i maidagene 1940, et sted langt unna vårt arbeidsområde, men med et innhold som likevel burde interessere. Hennes beretning ligger her.

foto av den første JS-medaljen.

Joar Ove Birkelund skrev historien om «Jarnskjeggemarsjen» den gang marsjen feiret 20 år og det året den feiret 35 år som turmarsj.

Vi gjengir her beretningen hans fra 35-års-jubileet.

foto av Harald Husebye

Meieribestyrer Harald Husebyes krigsopplevelser. Del 1: Krigsutbruddet

Meieribestyrer Harald Husebyes krigsopplevelser. Del 2: Krigsår og fangenskap

Den spennende historien om krigsopplevelsene til Harald Husebye er ført i penn av hans datter Ellen Högvall og hennes brødre Harald Stein og Ragnar Husebye. Teksten ble overlevert som Word-fil med illustrasjoner og ble konvertert til pdf-fil før publisering for Internet.

foto av Opphaug gammelheim

Bernt Gjelvold har funnet et notat etter sin bestefar, Peder Gjelvold, kalt Per Gjelvold. Notatet beskriver tankene og arbeidet for å etablere en gammelheim i Ørland.
Ørland kommune kjøpte gården Opphaug, g.nr. 80/11, i 1917, med tinglest skjøte året etter, til dyrlegegård. Dyrlege A. Flønæss var siste bruker av stedet. Han bygde seg nytt hus og kommunen tok da i bruk eiendommen til gammelheim i 1932. Belegget var fra starten 7 personer mens det var plass til 15. De flyttet inn i det gamle hovedhuset som Flønæss flyttet fra, det fikk senere et tilbygg mot haven, mot syd, som i 2005 er festsalen.

Les notet fra Peder Gjelvold her.

foto av Oskjell

Ivar Hopen har laget en oversikt over bruken av skjell og annet fiskeagn og om fangstningen av slikt agn. Kilder er intervju med personer som deltok i denne aktiviteten; Harald Grimstad, Johan Dalehavn, Petter Knutsen, Torleif Toresen, Erling Eidsaune, Bjarne Toresen, Albrigt Støkkan, Kristoffer Støkkan, Ivar Ingebrigtsen, Johan Brodersen, Chr. Finseth, Frank Dahl.

Les om bruken av agn i fisket.

foto av melkvognsamtale

YHL 40 år, en melkevognsamtale med en av dem som bygde laget..

I melkevogna: Harald Røstad og Daniel Johansen i samtale om milepæler i lagets 40-årige historie.

foto av Opphaug skole

Peder Gjelvolds tale ved overrekkingen av Opphaug skole.

foto av melkkjører

Melkleverandører med kjørelag, deres gamle og nye leverandørnummer.
8 ark i format A4 kom en gang til arkivet og inneholder en oversikt med gamle og nye leverandørnummer samt deltakerne i de forskjellige kjørelagene i Ørland. Oversikten er ikke datert og de første to sidene mangler, sidenummereringen starter med «III». Bak disse 8 arkene er oversikt over melkeprodusenter fra november 1994. Denne oversikten synes å inkludere mange, kanskje alle, leverandører til Ørland meieri på dette tidspunkt. Vi ønsker hjelp til å fylle de tomme linjene.

Les oversikten over kjørelag, skroll nedover.

foto av skuronn

Terje Sørensen har skrevet historien om skuronn. Denne teksten lå tidligere under kapittel «Landbruksredskaper», men forsvant der mellom landbruksredskapene.

Les hele beretningen om skuronn.

foto av Brekstad havn

Terje Sørensen har skrevet historien om Brekstad havn, den havna som etter hvert har blitt Ørlands viktigste havn.

Les hele beretningen om Brekstad havn.

foto av kveite

Ivar Hopen holdt i 1987 et kåseri om kveitefiske langs Grønlands vestkyst, i tiden mellom 1925 og 1935. Flere fra Bjugn og Ørland var fiskere og mannskap på ekspedisjonene. De som enda levde ble intervjuet og fortale om sine opplevelser. Noen hadde fotografier og lysbildekåseriet ble bygd omkring fotografiene. Her er "bildespellet" forsøkt gjenskapt i nettsider. Med en kommando "Nest foto i serien" kan du bla deg gjennom bilder med tilhørende tekst.

Se bildespellet.

foto av bok

Terje Sørensen har identifisert to fotografier i vår digitale fotosamling.
Det ene fotografiet er av Brekstad kai, YHL F 14071, og det andre av Kristianiafjorden, YHL F 25561.
Han mener begge fotoene viser fartøyet "Veslemøy",
det fartøyet Fridtjof Nansen brukte på en ferd til Spitsbergen i 1912.
Klikk boka til venstre og les den i digital utgave.

Les hans tanker om fotoene..

foto av Garten havn

Terje Sørensen har skrevet historien om Garten havn, ei øy som benyttet to plasser å fortøye fartøy, alt etter fra hvilken retning vinden blåste.

Les hele beretningen om Garten havn.

foto fra luftfart

Svend Skanke har skrevet historien om Ørland lufthavn, datert 11. november 2011.

Les artikkelen her.

foto av Beian havn

Terje Sørensen har skrevet historien om Beian havn, en gang i tiden Ørlands viktigste havn.

Les hele beretningen om Beian havn.

foto av Uthaug havn

Terje Sørensen har skrevet historien om Uthaug havn. Han kommenterer sitt eget arbeid slik: Mye av det er mangelfullt behandlet. Særlig gjelder det tiden etter ca. 1924. Men det skorter også mye på stoff om tiden før. Skulle f.eks. gjerne ha hatt et portrett av Hans P. Utstrand, en av pionerene for å få til et skikkelig havneanlegg på Uthaug. Likeså kunne jeg ha tenkt meg et bilde av Øivind Halvdan Hoøen som omkom under anleggsarbeidet. Kan noen av leserne hjelpe oss her?

Les hele beretningen om Uthaug havn.

foto av beisundet

Terje Sørensen har skrevet om behov for, og bygging av, Beisundbrua mellom Garten og Rønsholmen, med tilsluttende vei.

Les hele beretningen om Beisundbrua.

foto fra krigen

Terje Sørensen har skrevet av en artikkel som stod i Adresseavisen 29. mai 1945. Den er suplert med fotografier fra Yrjar Heimbygdslags digitale fotoarkiv.

Les artikkelen her.

foto av tanntrekking

Terje Sørensen skrev for mange år siden en beretning om helseforhold og det lokale helsetilbudet på Fosen gjennom tidene. Teksten var plassert på en PC som delvis sluttet å fungere. Han fant i 2016 igjen noe av teksten, men filen var dessverre skadet. Han har prøvd å restaurere den noe og trekke ut de enkelte opplysningene han hadde lagt inn om distriktlegetjenesten. Det inneholder bl.a. en kronologisk liste over hvem som har vært distriktsleger her gjennom årene. Les den reddede teksten

foto av segling

Bjørn Postmyr, f. 29.1.1932, forfattet i 2001 en beretning om fiske og fangst fra Ottersbo i Ørland. Her beskrives fiske av hans forfedre og av naboer. Bjørn Postmyr gir her en nøktern fremstilling av fisket, fra de helt nære farvann ved Ottersbo og til å ro fiske i Lofoten. Teksten er på 10 maskinskrevne sider. Markering med farge av tekst har ingen referanse her. Tillatelse til publisering er gitt av hans bror, Terje Postmyr, den 23. februar 2015.

Tittelbilde - side 1 - side 2 - side 3 - side 4 - side 5 - side 6 - side 7 - side 8 - side 9 - side 10.
foto av Brynveien

Mens Morten Haugen var bibliotekar i Ørland, skrev han en beretning om veinavnene i Ørland på den tiden. Morten Haugen har, foruten å skrive teksten, også laget utformingen av sidene.

Veinavn i Ørland.

Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag