Foto fra biblioteket

Yrjar Heimbygdslags bibliotek

Foto fra biblioteket

Foto fra biblioteket
Foto fra biblioteket
Foto fra biblioteket

Et bibliotek består av en samling av mangfoldiggjorte dokumenter (bøker, tidsskrifter, kataloger, bruksanvisninger).Samlingen av bøker og annet trykt materiale er gitt Yrjar Heimbygdslag av privatpersoner og hentet fra mørkeloft over det som tidligere var skolebygninger og andre offentlige bygninger. Mange av disse siste bøkene er svært skitne og gnagd i stykker av mus. De bøkene som kommer fra almusbogsamlingen er svært slitt, permer mangler, likedan er enkelte blad i bøkene borte. Det virker som om de bøkene som er minst slitt er de som var minst utlånt. Derfor kan tilfanget fra almuebogsamlingen gi et skevt blide av innholdet i denne.

Bøker som har blitt levert til oss sammen med arkiv er noen ganger plassert sammen med arkivet, for ikke å dele opp arkivskapers tilfang. Separate boksamlinger og undervisningsmateriell er gitt Yrjar heimbygdslag til forskjellige tider. Bøkene er blitt emballert og deretter plassert i bokhyller.

Alt i boksamlingen blir ikke presentert, bok for bok, slik som for gjenstandene. Det blir også etter hvert laget lister hvor en kan lete etter bøker via tittel, forfatter eller emne. Som for arkivet blir det ikke hjemmelån, men det trykte materialet må benyttes i "varmestuen", som ligger vegg i vegg med arkivet og biblioteket. Det skilles ikke her mellom bøker som del av bibliotek eller som gjenstand i samlingen.

Noe av biblioteket er skannet og kan leses via Internet. Gå til "Arkiv og skannet materiale" og utforsk nederste del av menyen.

For at vi skal få en ordning med registrering og kvalitetsvurdering av tilfanget, ønsker vi hjelp av en person fra nærmiljøet som kan ha dette som sitt ansvarsområde og lede dugnadsarbeidet med biblioteket.


Åpningssiden for bibliotek
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag