Bibliotek, registrert som gjenstand og sortert etter tema:

Almanakker
Bibler og testamenter
Biografier
Blindebøker
Broderibøker
Bruksanvisninger, håndbøker
Diktsamlinger
Diverse lærehefter
Folkeopplysningsbøker
Historiebøker
Hobbybøker
"Jordbrukslære"
Jubileumsskriv
Julehefter
Katekismer
Kokebøker og bakebøker
Lovbøker, statistikk, bankbøker
Magasiner, blader
Male-, tegnebøker
Noter, musikkbøker
Poesie - Minnebøker
Referat fra fylke og storting
Reiseskildringer
Religiøs litteratur
Romaner
Salmebøker
Sangbøker
Strikkehefter og -bøker
Sying
Tidsskrifter
Veving

Skolebøker:

Fysikk
Geografi
Historie
Kristendomskunnskap
Leseverk
Naturfag
O-fag
Regnebøker
Skolesangbøker
Språkfag
Lærebøker, voksne

Åpningssiden for bibliotek
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag